Sain Records

Gwerinos a Yws Gwynedd - Hogia Ni / All the Way

Gwerinos a Yws Gwynedd - Hogia Ni / All the Way

Hogia’ Ni yn Ffrainc!

Gyda ychydig llai na chan niwrnod cyn cychwyn cystadleuaeth Ewro 16 mae’r cynwrf wedi cychwyn a’r edrych ymlaen bron yn anioddefol! Eisoes gwelwyd rhaglenni radio a theledu, cyhoeddi llyfrau, casglwyd sticeri ac yn fuan gellir gyd-ganu efo Gwerinos i gefnogi hogia’ Chris Coleman yn Ffrainc ym mis Mehefin. Ie, dydd Llun, Mawrth 14 bydd Gwerinos yn rhyddhau sengl newydd ar label Sain a hynny yn Gymraeg a Saesneg, sef Hogia’ Ni ac All The Way.
“Fues i’n ddigon ffodus i gael dilyn Cymru i’r rhan fwyaf o’r gemau rhagbrofol a hynny wedi oes o siom yn dilyn Cymru,” meddai Ywain Myfyr aelod o’r grŵp. “Wedi gweld Cymru’n curo Israel ro’n i’n teimlo reit hyderus bod ni’n mynd i gyrraedd Ffrainc, a thra’n eistedd ar y traeth allan yn Hafia daeth y syniad.”

Mae Hogia Ni wedi bod yn ran boblogaidd o set fyw y band, ac addasiad o’r gân honno yw’r traciau newydd a fydd ar gael i’w llawrlwytho yn ddigidol o Fawrth 14 ymlaen. Cafodd Gwerinos gymorth o sawl lle wrth roi’r traciau at ei gilydd yn Stiwdio Sain yn ystod mis Ionawr. Mae Yws Gwynedd yn canu un bennill ar y traciau a cheir lleisiau soniarus criw Ar Y Marc, BBC Radio Cymru yn gymorth yn y gytgan. Ychwanegwyd seiniau offerynnau prês gan aelodau o Fand Prês Deiniolen. Daeth syniad y clawr oddi ar un o grysau T ‘Spirit of 58’ o’r Bala sy’n arbennigo ar ddylunio dillad i gefnogwyr pêl droed Cymru. Bydd holl elw’r traciau yn mynd i’r Elusen Gôl, elusen a sefydlwyd gan gefnogwyr Cymru ac sy’n mynd a rhoddion i blant dan anfantais yn y gwledydd tramor y bydd Cymru yn ymweld â hwy. Mae’r traciau felly yn gywaith go iawn o sawl agwedd o bêl droed yng Nghymru a’r gobaith ydy y clywir y gân yn cael ei bloeddio yn Ffrainc dros yr haf.

  • Rhifnod : Sain LL035 / Sain SCD2753
  • Label: Sain
  • Genre: Folk
  • Fformat: Single
  • Dyddiad Rhyddhau: 2016

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords