Sain Records

John Owen Jones & Sophie Evans - Come What May

John Owen Jones & Sophie Evans - Come What May

Mae’r perfformiwr JOHN OWEN-JONES (Les Mis/Phantom of The Opera) yn rhyddhau sengl ddigidol newydd Rhagfyr 8fed – ‘Come What May’ o’r ffilm Moulin Rouge gyda’r gantores Sophie Evans a’r emyn ‘Mor Fawr Wyt Ti’ gyda Côr Dre. Bu John yn rhan o’r sioe Tiger Bay yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd yn ddiweddar gan fwynhau’r profiad yn fawr, bydd yn dychwelyd i Gymru cyn y Nadolig i berfformio yn y Ffwrnes, Llanelli a Neuadd Dewi Sant, Caerdydd. Beau Dermott, yr hogan ifanc tair ar ddeg oed, fu’n rhan o’r gyfres Britain’s Got Talent fydd ei westai gwadd.

Dywedodd John Owen-Jones: “Rydw i’n hynod gyffrous ac yn falch o fod wedi cael recordio deuawd gyda’r gantores Sophie Evans – mae ganddi un o’r lleisiau gorau yn y byd theatr!’

Mae Sophie ar hyn o bryd yn chwarae’r rhan Glinda yn y sioe Wicked yn y WestEnd ac yn cael ymateb da iawn, mae wedi perfformio gyda John ar sawl achlysur gan gynnwys y Proms yn y Parc o Gaerffili, cyngerdd Tony Hatch yn Neuadd Brenhinol Albert, Llundain ac fel gwestai ar daith Only Men Aloud.

Derbyniodd John glod anferthol am ei berfformiad hynod o Jean Valjean yn y sioe ‘Les Miserables’ a’i rôl fel y prif gymeriad yn The Phantom of the Opera. Ar ôl bron i 2000 o berfformiadau o’r rôl fel yr ‘ysbryd opera’, mae John yn hen law bellach ac erbyn hyn yn cael ei adnabod fel y Phantom gorau fuodd erioed.

“One performer stood out – John Owen-Jones, a superb musical talent”……Musical Theatre Review

Perfformiadau John Owen-Jones :

7 Rhagfyr Ffwrnes Theatre, Llanelli, Wales (gwerthwyd)
8 Rhagfyr Wynne Evans Show, BBC Radio Wales
10 Rhagfyr 7.00 pm Solo cabaret show Live at Zedel, London (gwerthwyd) 9.00 pm Solo cabaret show Live at Zedel, London
11 Rhagfyr Solo cabaret style show for Live at Zedel, London (gwerthwyd)
14 Rhagfyr Solo show, St. Davids Hall, Cardiff, Wales
22 Rhagfyr A Night On Broadway Concert, Barcelona
23 Rhagfyr A Night On Broadway Concert, Barcelona

‘As the Marquess, John Owen-Jones, voice pure as spring, conveys the idealism of a man in an ivory tower’ ……….’. What’s on Stage 16 Nov
‘John Owen-Jones brings that unrivalled tenor home to Wales as a returning hero’…..The Stage 16 Nov
John Owen-Jones commands the stage’ – The Radio Times Feb 2017
‘Tremendous voice’ – The Independent Feb 2017

Rhestr y Traciau

  1. Come What May - John Owen-Jones & Sophie Evans
  2. Mor Fawr Wyt Ti - John Owen-Jones

Lawrlwytho Yn Unig
£1.98

  • Rhifnod : Sain LL042
  • Label: Sain
  • Genre: Easy Listening
  • Fformat: Single
  • Dyddiad Rhyddhau: 2017

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords