Sain Records

Tant - Tant

Tant - Tant

Aelodau Tant yw – Angharad, Elliw, Modlen, Non a Siwan. Daeth y merched at ei gilydd am y tro cyntaf ym mhenwythnos Trac, Gwerin Gwallgo yng Nglan Llyn nôl yn 2016. Daw y genod o wahanol ardaloedd o Ogledd Cymru. Mae Angharad (telyn), Modlen (llais a gitar)ac Elliw (llais a gitar)yn Ysgol Dyffryn Conwy, Non (telyn a llais)yn Ysgol Y Creuddyn ac mae Siwan (llais a cajon)yn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Llangefni.

Maent yn perfformio eu fersiynau eu hunain o glasuron gwerin Cymraeg gan fwyaf ond yn ychwanegu deunydd gwreiddiol wrth iddynt ddatblygu a magu mwy o brofiad – mae’r 2 drac newydd yn rhai gwreiddiol, I NI gan Rhun ap Iorwerth (sy’n dad i Siwan) a BYWYD RHY FYR gan Modlen, aelod o’r grwp.

Mae artistiaid Cymraeg fel Gwilym Bowen Rhys, Gwenan Gibbard, Angharad Jenkins, Patrick Rimes wedi bod yn ddylanwad mawr arnynt, ac yn diwtoriaid ar y cyrsiau gwerin gwallgof gan trac, y gân gyntaf iddynt berfformio gyda’i gilydd oedd Llwytha’r Gwn gan Candelas ac mae’r repertoire wedi datblygu i gynnwys caneuon gan Meic Stevens , Gwilym Bowen Rhys a chaneuon gwerin o Gymru. Bydd Tant yn ymddangos ar y gyfres Noson Lawen yn fuan, bu’r grwp yn rhan o noson ffilmiwyd yn Venue Cymru Llandudno yn ddiweddar. Bydd y merched hefyd yn dychwelyd i Ddolgellau, bu Tant yn ffodus i berfformio yn Sesiwn Fawr y 3 mlynedd diwethaf, a Hydref 19eg bydd Tant yn ymuno gyda Bwncath mewn noson yn Ty Siamas, Dolgellau. Cyfle gwych i glywed y band ifanc newydd yma yn perfformio eu caneuon newydd!

Rhestr y Traciau

  1. Bywyd Rhy Fyr
  2. I Ni

Lawrlwytho Yn Unig
£1.98

  • Rhifnod : Sain LL045
  • Label: Sain
  • Genre: Folk
  • Fformat: Digital
  • Dyddiad Rhyddhau: 2018

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords