Sain Records

Geraint Lovgreen a'r Enw Da - Mae’r haul wedi dod

Geraint Lovgreen a'r Enw Da - Mae’r haul wedi dod

Unarddeg mlynedd ers cyhoeddi eu halbwm diwethaf mae GERAINTVGREEN A’R ENW DA yn ôl gyda sengl newydd sbon o’u halbwm newydd ‘Mae’r haul wedi dod’ fydd allan ar Recordiau Sain, Mehefin 21.

Trac sain ieuenctid Geraint Løvgreen yn y Drenewydd yn y 70au oedd cerddoriaeth y Beatles, Tebot Piws, Amen Corner, Bowie a’r Dyniadon Ynfyd Hirfelyn Tesog. Ar ôl symud i’r gogledd yn dechrau’r 80au ffurfiodd yr Enw Da, y ‘band amser da’ gwreiddiol Cymraeg. Yn rheolaidd ers hynny bu Geraint a’r Enw Da yn diddanu cynulleidfaoedd ar hyd a lled Cymru gyda synau hapus adran bres yr Enw Da a geiriau dychanol Geraint – caiff Geraint ei ddisgrifio fel ‘Cyfansoddwr miniog ei ddychan a chlyfar ei odlau […] yr un mor gyffyrddus ar lwyfan teledu’r gyfres Noson Lawen ag ar lwyfan chwyslyd clwb nos’ gan Hefin Wyn yn Ble Wyt Ti Rhwng? ac wedi i bob ffasiwn fynd heibio, bydd cerddoriaeth a chaneuon Geraint Lovgreen a’r Enw Da yn dal i atseinio!

Dechrau’r flwyddyn dychwelodd Geraint Lovgreen a’r Enw Da i Stiwdio Sain yn Llandwrog i gychwyn ar y broses o recordio deunydd ar gyfer eu halbwm newydd – ‘Mae’r haul wedi dod’. Cynhyrchwyd yr albwm gan Aled Wyn Hughes (Cowbois Rhos Botwnnog, Lleuwen a Blodau Papur) a Geraint ac mae’r sengl newydd, sy’n dwyn yr un teitl â’r albwm, yn drac hapus, hafaidd sy’n gyflwyniad gwych i’r hyn sydd i ddod ac mae lleisiau ŵyr ac wyres Geraint, Ifor a Betsan, yn gosod y naws o’r cychwyn cyntaf! Cyfansoddwyd ‘Mae’r haul wedi dod’ gan Geraint Lovgreen.

Yn perfformio ar y sengl mae :-
Geraint Lovgreen – prif lais, piano, organ
Owen Owens – drymiau, llais
Emyr Roberts – gitar fas, llais
Huw Roberts – gitar trydan
Gwil John – sax (tenor)
Huw Meredydd Owen – sax (tenor)
Euros Wyn – sax (tenor)
Edwin Humphreys – sax (alto)
Huw Lloyd Williams – sax (alto)
John Keith Roberts – trwmped
Eleri Fôn – llais
Elidyr Glyn – llais
Robin Llwyd Jones – llais
Ifor Dafydd – llais
Betsan Erfyl – llais

Gwaith celf y sengl a’r albym gan Sioned Medi Evans.

Ar noson hirddydd haf eleni, sef Nos Wener Mehefin 21, bydd Geraint Lovgreen a’r Enw Da yn lansio’r albym newydd yn Galeri, Caernarfon gyda Bwncath yn cefnogi. Tocynnau ar werth rwan/nawr!

Lawrlwytho Yn Unig
£0.79

  • Rhifnod : Sain LL052
  • Label: Sain
  • Genre: Folk
  • Fformat: Download
  • Dyddiad Rhyddhau: 2019

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords