Sain Records

David Lloyd - Y Llais Arian (Cyfrol 3 / Volume 3)

David Lloyd - Y Llais Arian (Cyfrol 3 / Volume 3)

Y drydedd gyfrol o recordiadau David Lloyd, yn cynnwys y caneuon Cymraeg.

Dyma’r drydedd gyfrol yn y gyfres o ganeuon David Lloyd. Aeth deng mlynedd ar hugain heibio er pan fu farw’r tenor enwog o Sir y Fflint, ond fe barha ei lais soniarus i wefreiddio gwrandawyr o bob oedran, ac mae’n destun diolch heddiw bod cynifer o’r hen ffefrynnau hynny y bu’n eu cyflwyno gydag afiaith mewn cyngerdd a noson lawen wedi cael eu diogelu.

Mae’r rhaglen yn un amrywiol ac yn cynnwys popeth bron a recordiodd David Lloyd yn Gymraeg – yn faledi ac yn emyn-donau a cheir eitemau yn Saesneg gan gyfansoddwyr byd-enwog. Ar wahan i’r trac cyntaf sy’n dyddio’n ol i 1940, recordiodd David Lloyd y caneuon rhwng 1947 a 1962, cyfnod pan y cafodd ddamwain ddifrifol tra’n ymarfer ar gyfer rhaglen deledu i’r BBC. Torrodd David Lloyd ei gefn yn y ddamwain a bu’n chwe mlynedd hir cyn y clywyd y Llais Arian eto, a hynny yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen yn 1960. Oherwydd natur ei anafiadau ni wellodd techneg canu David Lloyd yn llwyr ond fe barhaodd i wefreiddio a chyfareddu cynulleidfa hyd ei farw yn 57 oed yn 1969.

Collodd Cymru lais cwbwl unigryw na chlywyd ei debyg ers hynny, ond drwy gyfrwng y dechnoleg fodern, gallwn unwaith eto fwynhau’r Llais Arian ac ail-fyw rhai o brofiadau mawr y gorffennol.

Rhestr y Traciau

 1. Come, Margerita, Come
 2. Who is Sylvia?
 3. A Dream
 4. Yr Hen Gerddor
 5. Arafa Don
 6. Lausanne
 7. Hyder
 8. Elen Fwyn
 9. Sul y Blodau
 10. The Temple Bells
 11. Less Than the Dust
 12. Till I Wake
 13. Pale Hands I Love
 14. Carol y Blwch
 15. Pwy Fydd Yma 'Mhen Can Mlynedd?
 16. My Little Welsh Home
 17. Art Thou Troubled?
 18. Pa Le Mae'r Amen?
 19. Dacw'r Ardal, Dacw'r Hafan
 20. Cartref

Lawrlwytho Yn Unig
£7.99

 • Rhifnod : Sain SCD2128
 • Label: Sain
 • Genre: Classical
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2001

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords