Sain Records

Dafydd Iwan - Y Caneuon Cynnar

Dafydd Iwan - Y Caneuon Cynnar

CD-dwbl o 39 o ganeuon sydd heb fod ar CD o’r blaen, a recordiwyd rhwng 1965 ac 1986.

Bu galw am gael y caneuon hyn ar ffurf CD, gan mai ar feinyl neu dâp yn unig y buont ar gael cyn hyn, a sawl un yn wir heb fod ar gael ar unrhyw ffurf ers talwm.

Rhestr y Traciau

 1. Wrth Feddwl am Fy Nghymru
 2. Cân yr Ysgol
 3. Ji, Geffyl Bach
 4. Dos, F'Anwylyd
 5. Mae'r Darnau yn Disgyn i'w Lle
 6. Mae'r Prydferthwch Ail i Eden
 7. Dewch i Lan y Môr
 8. Siara â Ti a Mi
 9. Mae Rhywun yn y Carchar
 10. Baled yr Eneth Eithafol
 11. Merch y Mynydd
 12. Mynd yn Ôl
 13. Dim Ond Un Gân Sydd ar Ôl
 14. Carlo
 15. Bryniau Bro Afallon
 16. Cân y Ddinas
 17. Sam
 18. Crwydro
 19. Croeso Chwedeg-Nain
 20. Mae'n Wlad i Mi
 21. Clyw fy Nghri
 22. Mae 'na Le yn Tŷ Ni
 23. Ai am Fod Haul yn Machlud?
 24. Cân y "Western Mail"
 25. Mae'r Llencyn yn y Jêl
 26. Pam Fod Eira yn Wyn?
 27. Y Steddfod Beiling
 28. Myn Duw, Mi a Wn y Daw
 29. Mr. Tomos, Os Gwelwch yn Dda
 30. Mae Hiraeth yn Fy Nghalon
 31. I'r Gad
 32. A Gwn Fod Popeth yn Iawn
 33. Ac Fe Ganon Ni
 34. Am Na Ches i Wâdd i'r Briodas
 35. Cân Serch i Awyren Ryfel
 36. Yr Hawl i Fyw Mewn Hedd
 37. Cwyngan y Sais
 38. Bod yn Rhydd
 39. Penillion i Gilmeri

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords