Sain Records

Trebor Edwards - Ffefrynnau Newydd / New Favourites

Trebor Edwards - Ffefrynnau Newydd / New Favourites

Caneuon newydd a rhai bytholwyrdd gan Trebor.

Mae Trebor Edwards, y tenor-amaethwr o Fetws-Gwerful-Goch, yn un o brif gymeriadau’r byd canu a’r byd recordio yng Nghymru. Mae nifer ei recordiau, a’u gwerthiant cyson dros y blynyddoedd, yn dyst i’w boblogrwydd rhyfeddol, ac y mae’n dal i dynnu’r tyrfaoedd ym mha le bynnag y bydd y n canu. Mae ap�l ei lais yn rhychwantu ffiniau iaith a gwlad, a’i recordiau wedi eu cludo i bedwar ban byd. Wedi rhai blynyddoedd o seibiant o recordio, pleser yw cael y casgliad yma o ffefrynnau, sy’n dangos yn eglur fod y llais yn dal fel cloch, a’r ‘rhywbeth’ anniffiniol hwnnw sy’n dyrchafu rhai cantorion uwchlaw’r gweddill yn parhau fel erioed.

Rhestr y Traciau

 1. Ynys Enlli
 2. Lisa Lân
 3. Werth y Byd
 4. Tyrd i'r Mynydd
 5. O'r Nef y Daeth
 6. Meddwl am Fyd
 7. Mae Yna Wlad
 8. Ymlaen â'r Gân
 9. Mae 'Nghariad i'n Fenws
 10. Tyrd at y Dyfroedd
 11. Cymru Dlos
 12. Moliant Plentyn
 13. Ellers

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords