Sain Records

Gwyn Hughes Jones - Baner Ein Gwlad

Gwyn Hughes Jones - Baner Ein Gwlad

Y tenor byd-enwog o F�n yn cyflwyno rhagor o’i ffefrynnau Cymraeg ac o fyd yr opera.

Mae dwy flynedd wedi mynd heibio ers i Gwyn fentro i mewn i’r stiwdio i recordio’r ddisg ddiwethaf, ac ers hynny mae llawer iawn wedi digwydd. Mae’r llais, fel y clywch ar y CD yma, wedi, ac yn datblygu ymhellach.

Dyma ddetholiad pellach o hoff ganeuon ac unawdau Gwyn Hughes Jones. Y gobaith yw eu bod yn adlewyrchu cyrhaeddiadau lleisiol Gwyn hyd yn hyn, gan roi syniad o sut y datblyga’r llais a beth alla y dyfodol ei gynnig.

  • Rhifnod : Sain SCD2189
  • Label: Sain
  • Genre: Classical
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 1998

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords