Sain Records

Iris Williams - Y Caneuon Cynnar / The Early Recordings

Iris Williams - Y Caneuon Cynnar / The Early Recordings

Deuddeg o’r caneuon gorau, yn Gymraeg a Saesneg, a recordiwyd gan y gantores fyd-enwog yn y 60au a’r 70au ar CD am y tro cyntaf.

Gwnaeth llais cyfoethog Iris Williams argraff fawr ar Gymru yn y 60au a’r 70au, a bu ei dehongliad gwefreiddiol o “Pererin Wyf” ar frig y siartiau Cymraeg am wythnosau. Yn ddiweddarach, daeth Iris yn enw ac yn llais cyfarwydd trwy wledydd Prydain a thu hwnt, a bellach mae’n cael ei chydnabod fel un o gantorion cabaret gorau America, ac y mae’n adnabyddus fel artist ar fordeithiau o gwmpas y byd. O blith nifer o’i recordiadau cynnar, dewiswyd dwsin o’r goreuon ar gyfer y CD yma, sy’n dangos ei llais yn aeddfedu dros gyfnod o bum mlynedd, ac yn brawf o’i dawn ddisglair i ddehongli caneuon traddodiadol a chyfoes, yn Gymraeg a’r Saesneg.

  • Rhifnod : Sain SCD2228
  • Label: Sain
  • Genre: Classical
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2000

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords