Sain Records

Artistiaid Amrywiol - Corau'n Canu Gwerin / Welsh Choirs Sing Folk

Artistiaid Amrywiol - Corau'n Canu Gwerin / Welsh Choirs Sing Folk

17 o ffefrynnau gwerin gan brif gorau Cymru, a threfniadau gan gyfansoddwyr enwoca’ Cymru.

Mae dau draddodiad pwysig yn cael eu cyfuno yn y recordiad hwn: traddodiad cyfoethog ein corau meibion ar y naill law, a chyfoeth ein caneuon gwerin ar y llaw arall. Dau draddodiad sy’n perthyn i bobl Cymru, dau draddodiad “gwerinol” yng ngwir ystyr y gair.

Does neb a wyr pa mor hen yw’r caneuon hyn, er ei bod yn amlwg fod rhai yn fwy diweddar na’r rhelyw. At ei gilydd, maen nhw’n adlewyrchu’r bywyd gwledig, amaethyddol, er fod yna gysylltiadau mwy diweddar a dinesig i ganeuon fel “Ffarwl i ddociau Lerpwl” a “Sosban Fach”. Dwy thema arall amlwch yw serch a’r frwydr dros annibyniaeth Cymru, ond ceir yma hefyd hwiangerdd a chaneuon plant megis “Hen fenyw fach Cydweli”; – 24 o ganeuon i gyd, wedi eu trefnu’n arbennig ar gyfer corau meigion pedwar llais.

Rhestr y Traciau

 1. Deryn y Bwn o'r Banna
 2. Bugeilio'r Gwenith Gwyn
 3. Tair Alaw Werin Gymraeg
 4. Y Pren ar y Bryn
 5. Tros y Garreg
 6. Fantasia on Famous Welsh Airs
 7. Si Hei Lwli 'Mabi
 8. Ffarwel i Ddociau Lerpwl
 9. Dacw 'Nghariad
 10. Gwn Dafydd Ifan
 11. Lisa Lân
 12. Hen Ferchetan
 13. Ar Lan y Môr
 14. Cadwyn o Alawon Cymreig
 15. Titrwm, Tatrwm
 16. Hen Fenyw Fach Cydweli
 17. Cyfri'r Geifr
 • Rhifnod : Sain SCD2235
 • Label: Sain
 • Genre: Folk
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 1999

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords