Sain Records

Côr Eifionydd - Meseia

Côr Eifionydd - Meseia

Recordiad arbennig o Gytganau ac Unawdau’r Meseia gan un o brif Gorau Cymysg Cymru, Cerddorfa Siambr ac Unawdwyr o fri cenedlaethol.

Bu Côr Eifionydd wrthi yn ystod Ionawr a Chwefror, 2001 yn paratoi ac ymarfer tuag at un o’u prosiectau mwyaf uchelgeisiol. Buont yn recordio’r Meseia gan Handel i gyfeiliant Cerddorfa Siambr. Mae’r CD’n wedi cael ei rhyddhau gan Gwmni Recordiau SAIN – y tro cyntaf erioed i’r Meseia gael ei recordio yn y Gymraeg, a hynny gyda cherddorfa.

Cafwyd dau sesiwn caled o recordio yn Eglwys y Santes Fair, Caernarfon. I ddechrau, recordiwyd y côr o dan arweiniad medrus Pat Jones i gyfeiliant Cerddorfa Siambr Gogledd Cymru dan ofal Edward Davies. Mewn sesiwn arall fe recordiwyd yr unawdwyr sef Siân Eirian (soprano), Helen Medi (alto), Ian Rees (tenor) ac Aled Edwards (bas).

Emyr Rhys ac Annette Bryn Parri fu’n gyfrifol am gynhyrchu’r CD, ac roeddynt wedi eu plesio’n fawr gydag ansawdd a safon y SAIN yn ystod y sesiynau recordio.

Rhestr y Traciau

 1. Agorawd
 2. Llonnwch Chwi fy Mhobl
 3. Pob Rhyw Bantle a Lwyr Gyfodir
 4. A Gogoniant yr Iôr
 5. Cans i Nyni fe Aned Mab
 6. Yn Sydyn Iawn yr Oedd Gyda'r Angel / Moliant i Dduw
 7. Mae'n Ddirmygedig
 8. Diau, Diau Ef a Ddug ein Gwae
 9. Trwy'i Gleisiau Ef fe'n Iachawyd
 10. Crwydrasom Ni fel Praidd ar Led
 11. Haleliwia
 12. Mi Wn mai Byw yw Ef, fy Mhrynwr
 13. Gwrandewch, Dirgelwch a Ddwedaf I / Yr Utgorn a Gân
 14. Teilwng yw yr Oen Gadd ei Ladd
 15. Amen
 • Rhifnod : Sain SCD2243
 • Label: Sain
 • Genre: Classical
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2001

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords