Sain Records

Côr Meibion Dinas Bangor - Casgliad / Collection

Côr Meibion Dinas Bangor - Casgliad / Collection

Cyngerdd amrywiol o ffefrynnau Cymraeg a rhyngwladol.

Ffurfiwyd Côr Meibion Dinas Bangor yn 1988 gan yr arweinydd, James Griffiths gyda deuddeg aelod, ac erbyn heddiw mae yna 43 yn aelodau.

Dros y deuddeng mlynedd diwethaf mae’r Côr wedi canu mewn nifer fawr o gyngherddau ar hyd a lled Gogledd Cymru a thu hwnt. Maent hefyd wedi teithio i sawl gwlad gan gynnwys Canada, Yr Almaen, Malta, Awstria a Chyprus.

Mae’r arweinydd, James Griffiths, yn Is-Organydd Cadeirlan Bangor ers 1964 ac yn arholwr cerdd. Lowri Prys Roberts Williams yw’r cyfeilydd ers bron i ddeuddeng mlynedd. Mae’n adnabyddus yn lleol fel arweinyddes cymanfaoedd canu, ac fel athrawes.

Mae’r recordiad newydd yma yn gyngerdd amrywiol o ffefrynnau Cymraeg a rhyngwladol – o’r Ddau Wladgarwr a Paid a Deud i Softly As I Leave You a Kalinka.

Ceir tair cân sy’n cynnwys tri o unawdwyr amlyca’r côr – Huw Hughes, Gwilym Jones a Norman Evans.

Rhestr y Traciau

 1. Y Ddau Wladgarwr
 2. Deep Harmony
 3. Lily of the Valley
 4. Amen
 5. Paid â Deud
 6. I'se Weary of Waiting
 7. Mae D'Eisiau Di Bob Awr
 8. The Lord's Prayer
 9. Yn y Man
 10. Hwyrol Weddi
 11. Weimar
 12. Softly as I Leave You
 13. Kalinka
 14. Passing By
 15. Safwn yn y Bwlch

Lawrlwytho Yn Unig
£9.99

 • Rhifnod : Sain SCD2258
 • Label: Sain
 • Genre: World
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2000

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords