Sain Records

Cwmni Theatr Maldwyn - Y Mab Darogan & 5 Diwrnod o Ryddid

Cwmni Theatr Maldwyn - Y Mab Darogan & 5 Diwrnod o Ryddid

18 o ganeuon cofiadwy o’r ddau gynhyrchiad gan Gwmni Theatr Maldwyn.

Mae ‘Y Mab Darogan’ yn seiliedig ar hanes Owain Glyndwr, a’i freuddwyd fawr i sefydlu Senedd, Eglwys a Phrifysgol i Gymru. Yn bennaf, mae’r ddrama gerdd yn canolbwyntio ar anobaith y werin cyn rhyfel Glyndwr, ac yna’r modd y gwnaeth Owain danio dychymyg y genedl a rhoi bod i’r freuddwyd fawr dros ryddid i Gymru.

Mae neges ‘Pum Diwrnod o Ryddid’ yn debyd, ond y tro hwn yn seiliedig ar wrthryfel y Siartwyryn Llanidloes yn 1839. Yn ystod ymgyrch fawr gyntaf y dosbarth gweithiol yng ngwledydd Prydain, arwyddodd 3 miliwn o bobl y Siarter yn gofyn am bleidlais i bob dyn, pleidlais gudd heb orfod profi perchnogaeth tir.

Clywir deunaw o ganeuon gorau’r ddwy sioe ar y CD hwn.

Rhestr y Traciau

 1. Y Mab Darogan
 2. Y Geni
 3. Cân Sycharth
 4. Y Penderfyniad
 5. Heno Sylweddolais
 6. Bedd Heb Yfory
 7. Ie, Glyndŵr
 8. Dyma fy Mreuddwyd
 9. I Be?
 10. Fy Mreuddwyd
 11. Dewch i Mewn
 12. Yn Cau Amdanaf i
 13. Dim Ond am Heno
 14. Cannwyll Ein Rhyddid
 15. Na! Na!
 16. Ar Noson Fel Hon
 17. Ar y Gorwel
 18. Muriau Moel

Lawrlwytho Yn Unig
£9.99

 • Rhifnod : Sain SCD2286
 • Label: Sain
 • Genre: Easy Listening
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2000

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords