Sain Records

Dafydd Iwan a'r Band - Yn Fyw - Cyfrol 2 / Live - Volume 2

Dafydd Iwan a'r Band - Yn Fyw - Cyfrol 2 / Live - Volume 2

15 o draciau i gyd, gyda gitar a llais Tudur Morgan, drymiau Charli Britton, bâs Gari Williams ac allweddellau Pwyll ap Siôn, Euros Rhys, Hefin Elis a Peter Williams.

Yn ystod y flwyddyn 2000, bu Dafydd Iwan a’r Band yn perfformio led-led Cymru fel arfer. Ond y tro hwn, roedd yna wahaniaeth, oherwydd hwnnw oedd y tro olaf iddyn nhw fod ar daith fel Band gyda Dafydd. Cafwyd nosweithiau cofiadwy – yn Y Cnapan, yng Nghlwb Calsonic, Llanelli, yn Sioe Cwmsychbant, yng Nghlwb Rygbi Penygroes ger Rhydaman, ac yn y Tymbl – a recordiwyd y cyfan ar beiriant aml-drac. Hwn yw’r ail gasgliad o ganeuon o’r recordiadau hynny, wedi eu hail-gymysgu yn Stiwdio SAIN.

Rhestr y Traciau

 1. Cân Angharad
 2. Carlo
 3. Cwyngan y Sais
 4. Mae Hiraeth yn Fy Nghalon
 5. Teg Oedd yr Awel
 6. Mae Rhywun yn y Carchar Drosom Ni
 7. Mi Glywaf, Mi Glywaf y Llais
 8. Dos, F'Anwylyd
 9. Cân y Medd
 10. Ffarwel i Blwy Llangywer
 11. Rwy'n Gweld, Rwy'n Gweld y Dydd
 12. Dal i Ganu 'Yma o Hyd'
 13. Peintio'r Byd yn Wyrdd / Yma o Hyd / I'r Gad
 14. Cerddwn Ymlaen
 15. Gweddi Dros Gymru (Finlandia)

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords