Sain Records

Siân Wyn Gibson - Suo Gân

Siân Wyn Gibson - Suo Gân

Dyma albym cyntaf y mezzo soprano o Wynedd, sydd yn cyflwyno casgliad gwych o ffefrynnau rhyngwladol – un ar bymtheg ohonynt i gyd!

Cynhyrchydd a chyfeilydd yr albym yw Annette Bryn Parri.

Mae’r arlwy amrywiol yn cynnwys dwy g�n gan Aaron Copland, Long Time Ago ag At The River, a cheir “clasuron” Cymreig megis Tosturi Duw, Gweddi’r Arglwydd, Cwm Pennant, a’r hwiangerdd Suo G�n. Ar gyfer y casgliad yma o’i ffeffrynnau, mae Si�n hefyd wedi dewis Non so piu cosa son (“Le nozze di figaro”) a Una voce poco fa (“Il Barbiere di Siviglia” Rossini), darn gan Brahms, Vergebliches St�ndchen a dwy g�n Gymreig allan o “Caneuon Dwy Fil – Hyn na’r Coed a Cilfan y Coed.

Cafodd Si�n ei magu ym mhentref Deiniolen ger Caernarfon, ardal sydd � thraddodiad cerddorol cryf yn perthyn iddi ac yn fuan iawn daeth i amlygrwydd fel cantores ar lwyfan Eisteddfodau. Cwblhaodd ei haddysg gerddorol yng Ngholeg Cerdd Manceinion gan ennill sawl ysgoloriaeth. Bu’n aelod o gwmn�au opera D’oyly Carte ac Opera North yn Leeds a chwareuodd nifer o rannau operatig blaenllaw. Dychwelodd i Opera North i recordio rhan Fenws gyda chwmni D’oyly Carte ar label Sony.

Ar hyn o bryd mae Si�n yn canolbwyntio ar waith Oratorio a chyngerdd, ac mae’n rhoi gwersi canu yn ei chartref ger Caernarfon ac yng Ngholeg Menai, ac mae’n fam i ddau o blant ifanc, Catrin a Sion!

  • Rhifnod : Sain SCD2319
  • Label: Sain
  • Genre: Classical
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2001

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords