Sain Records

Brenda Edwards - Môr o Hen Atgofion

Brenda Edwards - Môr o Hen Atgofion

Y ferch oedd yn “canu mewn tywyllwch” a chasgliad o ganeuon hyfryd.

“Canu yn y Tywyllwch” oedd teitl sengl gynta Brenda Edwards i SAIN a ymddangosodd ar gasgliad Parsel PerSAIN nôl yn 1977. Roedd rheswm penodol am y teitl hwnnw gan ei bod YN DDALL o’i genedigaeth. Ymddangosodd y gân honno ar y radio am flynyddoedd, gan fod y geiriau’n deimladwy ac yn cyfeirio ati hi a’i thebyg sydd erioed “… wedi gweld y blodau tlws …”

Ers hynny, mae Brenda wedi bod yn canu gwlad mewn tafarndai lleol fel Gors Bach, Llanddeiniolen, Pen Nionyn yn y Groeslon ac o gwmpas ei chartref yng Ngwalchmai, Ynys Môn. Mae’n arbennig o hoff o wrando ar ganu gwlad, ac mae’r steil yma o ganu wedi dylanwadu arni hithau. Mae dros FIL o albyms canu gwlad Saesneg ganddi. Ei hoff berfformwyr yn y Gymraeg ydi Broc Môr a Iona ac Andy!

Cafodd ei haddysg am ddeuddeg mlynedd mewn ysgol arbennig i’r deillion ym Mhen-y-bont-ar-ogwr. Does dim sy’n hunan-dosturiol amdani. “Mae hwyl yn bwysig i mi,” meddai, “dduedes i wrth Tony yn Blackpool nad o’n i’n gweld ac y byse’n rhaid i mi deimlo!. Dwi’n ymdopi efo pob peth – o wneud tân i goginio, ac o ganu i weu.” Mae cyfarwyddiadau ar sut i ddefnyddio popeth ar Braille ganddi – o’r peiriant golchi i nodau caneuon. Mae’n arbenigo mewn gweu siwmperi Aran. Tri chi tywys sydd wedi bod ganddi erioed, a chyfansoddodd gân arbennig i’w chi presennol sef “Tess”. Mae’n sôn (yn Saesneg) fod y ci’n ffrind, yn ffyddlon ac yn llygaid iddi…

Wedi ei hyfforddi ei hun i ganu mae Brenda, ac mae’n hoffi trefnu caneuon Saesneg ar gyfer eu perfformio yn ogystal â chyfansoddi geiriau ac alawon ei hun. Mae serch yn amlwg yn ei barddoniaeth. Dywed Brenda, “Does yna ddim miwsig yn y teulu, ond dwi’n gallu canu a chware chydig ar y keyboard. Mi fyswn i wrth fy modd yn cael mynd i Nashville, ond dwi ofn fflio! Falle fyswn i’n iawn ar ôl hanner potelad o Brandy! Mae Brandy’n help hefyd i mi gyfansoddi!” Mae wrth ei bodd yn cystadlu ar unrhyw raglen radio, ond ei hoff DJ ydi Dafydd Du! Mae un hogyn gan Brenda, sef Arwel Rhys.

Dychwelodd Brenda i stiwdio SAIN i “wireddu breuddwyd i gyhoeddi CD”. Lliwen sydd ar yr allweddellau, a hi sydd wedi recordio’r backing tracks iddi pan mae Brenda’n mynd i ganu o gwmpas y tafarndai. Mae David Bullock yn ymuno efo Brenda ar un ddeuawd. Mae’r casgliad yn cynnwys 12 cân Gymraeg a thair Saesneg, rhai wedi eu cyfieithu o’r Saesneg ac eraill sy’n wreiddiol. Mae geiriau tair ohonynt gan y diweddar Owen Williams o Walchmai.

Rhestr y Traciau

 1. Ni Ddaw Mami Byth yn Ôl
 2. Môr o Hen Atgofion
 3. Llosgi'r Hen Lythyrau
 4. Meirion Tyrd yn Ôl
 5. Yr Eneth Fechan Ddall
 6. Hitia Mona Fi
 7. Bu Gymorth i Mi
 8. Before the Next Teardrop Falls
 9. Rwyf yn Canu Mewn Tywyllwch
 10. Dal i Ddisgwyl
 11. Gad i Mi Wybod, Paid Rhoi Fi Lawr
 12. Myfanwy
 13. Dau Gysgod, Dwy Galon, Dau Gariad
 14. Then He Kissed Me
 15. Baby Blue

Lawrlwytho Yn Unig
£5.99 £9.99

 • Rhifnod : Sain SCD2321
 • Label: Sain
 • Genre: Country
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2001

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords