Sain Records

Meic Stevens - Disgwyl Rhywbeth Gwell i Ddod

Meic Stevens - Disgwyl Rhywbeth Gwell i Ddod

Casgliad amhrisiadwy o oreuon Meic rhwng 1968 – 1979 (CD drebl).

Ceir 57 o draciau ar y CD-drebl yma – casgliad amhrisiadwy o oreuon Meic rhwng 1968 – 1979.

Mae MEIC, sy’n enedigol o Solfa, Sir Benfro, wedi chware rhan allweddol yn natblygiad y byd canu cyfoes ers dyddiau cynhyrfus y chwedegau. Cyn sefydlu Recordiau SAIN yn 1969, roedd ganddo brofiad o weithio efo Warner Brothers, a bu o gymorth mawr i gynhyrchu recordiau fel “Dwr” gan Huw Jones. Bu hefyd yn Llundain yn cynhrychu EP arall Huw oedd yn cynnwys Paid Digalonni – cân i Dafydd Iwan tra yng ngharchar Caerdydd.

Yn fuan wedyn, recordiodd Meic ei hun ar label SAIN (er ei fod wedi recordio nifer yn Saesneg ar labeli eraill). Rhif ei sengl cyntaf oedd SAIN 4 a oedd yn cynnwys y clasur “Y Brawd Houdini” a chaneuon llai cyfarwydd fel “Rhyddid Ffug” a “Jam Poeth”. Daeth ei ail sengl allan rai misoedd yn ddiweddarach sef SAIN 13, oedd yn cynnwys “Bryn Unigrwydd” a “Diolch yn Fawr”.

Mae ganddo ddawn arbennig i berfformio fel unigolyn neu mewn grwp, a fo sy’n cyfansoddi’r rhan fwyaf o’r geiriau a’r gerddoriaeth. Mae’n trin ei gitâr gyda thechneg arbennig o ddawnus, ac mae wedi canu gyda’r grýp Y Bara Menyn, tra bu’r Cadillacs yn fand cefndir iddo. Un o’i ddoniau eraill ydi arlunio.

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords