Sain Records

Dylan Cernyw a Rona Jones - Gwalia

Dylan Cernyw a Rona Jones - Gwalia

Nos Sadwrn, Ebrill 5 1997, disgynnodd llif-oleuadau llachar Neuadd enwog Albert, Llundain ar ddau gerddor dawnus – y telynor Dylan Cernyw a’r pianydd Rona Jones – oedd yn cyd-berfformio am y tro cyntaf un fel rhan o gyngerdd 1000 o Leisiau Corau Meibion Gogledd Cymru. Bellach wedi cyfres o gyngherddau hynod lwyddiannus, dyma nhw’n cyflwyno eu cryno-ddisg gyntaf “Gwalia”. Prynwch hi a thrysorwch hi ac fe fedrwch chwithau hefyd rannu, dro ar �l tro, peth o’r wefr a brofodd y gynulleidfa fawr honno yn 1997.

Rhestr y Traciau

 1. Gwalia
 2. Serch Hudol
 3. All I Ask of You
 4. Summertime
 5. Pan Ddaw Yfory
 6. Clymau Cytgerdd
 7. Canu Penillion
 8. Do You Hear the People Sing?
 9. Nos Da
 10. Gwŷr Harlech
 11. Softly as I Leave You
 12. Y Pysgotwyr Perl
 13. Cambria
 • Rhifnod : Sain SCD2359
 • Label: Sain
 • Genre: Instrumental
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2002

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords