Sain Records

Plethyn - Goreuon / The Best of

Plethyn - Goreuon / The Best of

Canu soniarus, naturiol, di-ymdrech sy’n parchu geiriau, alaw a chynghanedd gerddorol.

Mae Plethyn yn cyfleu yr hyn sydd orau yn y traddodiad canu gwerin Cymraeg, sef canu soniarus, naturiol, di-ymdrech sy’n parchu geiriau, alaw a chynghanedd gerddorol. A thrwy’r cyfan, y gallu i ddweud stori’n ddifyr ac yn glir, i gyfleu’r dwys heb fod yn sentimental a’r digri heb fod yn rhy wamal. O’r funud y clywodd Dafydd Iwan nhw, fe wyddai y byddai Plethyn yn rhoi bri newydd ar ganu gwerin Cymru, yn rhoi bywyd newydd i sawl hen gân, ac yn dod a thinc y canu plygain i ganol ein diwylliant cyfoes. Fe wnaethant hynny a mwy, gan roi inni gyfoeth o ganeuon newydd hefyd, a daethant yn un o brif gyfryngau cerddorol y bardd Myrddin ap Dafydd, fel y dengys y casgliad hwn. O’r diwedd felly, cawn fwynhau goreuon Plethyn ar un Gryno-Ddisg, gyda diolch i Tudur Morgan am ail-gynhyrchu 11 ohonynt ar gyfer y casgliad hwn.

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords