Sain Records

Artistiaid Amrywiol - Degawdau Roc (1967-1982)

Artistiaid Amrywiol - Degawdau Roc (1967-1982)

Y gyfrol gyntaf o draciau roc cynnar Cymraeg: 40 trac ar ddwy CD.

Rhestr y Traciau

 1. Breuddwyd Roc a Rôl - Edward H. Dafis
 2. Cwm Hiraeth - Heather Jones
 3. Maes B - Y Blew
 4. Carol - Angylion Stanli
 5. Rhywun Wedi Dwyn... - Tebot Piws
 6. Rosaline - Rhiannon Tomos
 7. Disgym Mae'r Glaw - Atgyfodiad
 8. Roc a Rôl - Crys
 9. Cân yr Ysgol - Dafydd Iwan
 10. Space Invaders - Bando
 11. Santiago - Endaf Emlyn
 12. Gwneud Dim - Dr Hywel Ffiaidd
 13. Yr Alaw - Gillian Elisa a'r Corws
 14. Bois y Band - Derec Brown a'r Racaracwyr
 15. Dyffryn Tywi - Eryr Wen
 16. Rhaid yw eu Tynnu i Lawr - Chwyldro
 17. Bachgen - Shwn
 18. Cofia - Y Tornedos
 19. Ri - Nia Ben Aur
 20. Lipstics, Britfics a Sane Silc Du - Trwynau Coch
 21. Dwi Ddim Isho - Sidan
 22. Gwesty Cymru - Geraint Jarman a'r Cynganeddwyr
 23. Cân Pedr - Gorffenwyd
 24. Draenog Marw - Crysbas
 25. Sefyll ar y Sgwar - Ail Symudiad
 26. Tocyn - Brân
 27. Byw yn y Radio - Clustiau Cŵn
 28. Adfail - Huw Jones
 29. Halfway - Jîp
 30. Nansi - Omega
 31. W Cyrnol - Ficar
 32. Gŵr Bonheddig Hael - Chwys
 33. Nôl ar y Stryd - Eliffant
 34. Olwen Dwy Olwyn - Seindorf
 35. Mynd i'r Bala - Meic Stevens
 36. Ti, Jiwdas Iscariot - Theatr Ieuenctid yr Urdd
 37. N.C.B. - Llygod Ffyrnig
 38. Siwsi - Y Nhw
 39. Merch â Llygaid Oer - Rocyn
 40. Halen y Ddaear - Injaroc

Mewn Stoc
£12.98

 • Rhifnod : Sain SCD2376
 • Label: Sain
 • Genre: Pop / Rock
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2004

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords