Sain Records

Trebor Edwards - Trebor ar ei Orau / Trebor at His Best

Trebor Edwards - Trebor ar ei Orau / Trebor at His Best

Ynghanol y 70au, daeth dwy record EP i sylw’r cyhoedd yng Nghymru ar label Ty ar y Graig”, y label a sefydlwyd gan Harri Parri a Gareth Maelor cyn ei throsglwyddo i gwmni SAIN. Roedd yr ymateb i’r ddwy record hynny yn syfrdanol, a chymerodd y werin Gymraeg at lais di-ymdrech y ffermwr o Fetws Gwerful Goch ar unwaith. Cam naturiol wedyn oedd cyhoeddi’r record hir gyntaf (“Dyma fy Nghân”), ar label SAIN yn 1976, a bu honno hefyd yn llwyddiant ysgubol. Fe’i dilynwyd gan gyfres o recordiau hir trwy gydol yr 80au a’r 90au: “Cân y Bugail” (1978), “Un Dydd ar y Tro” (1980) – yr LP Gymraeg a werthodd fwy na’r un arall erioed , “Ychydig Hedd” (1982), “Gwelaf dy Wên” (1984), “Diolch” (1986), “Edrych Ymlaen” (1990), “Ceidwad Byd” (1993), a “Ffefrynnau Newydd” (1998).
Yn ychwanegol at y rhain, cyhoeddwyd dau gasgliad Saesneg a gyfunwyd ar un CD “The Very Best of Trebor Edwards” yn 1997, a chasgliad o’i oreuon Cymraeg, “Goreuon Trebor” yn 1988.
Parhaodd Trebor i ganu mewn cyngherddau, ac ar deledu, led-led Cymru a thu hwnt hyd heddiw, ac y mae wrthi ar hyn o bryd yn paratoi ar gyfer albym newydd i’w chyhoeddi yn 2008, y flwyddyn y bydd yn Llywydd Anrhydeddus y Sioe Fawr yn Llanelwedd. Yn y cyfamser, mae’n fraint cael cyflwyno’r ail gasgliad o’i oreuon, wedi eu dethol o’r recordiau a gyhoeddwyd rhwng 1976 ac 1990, gan wybod y bydd croeso mawr iddo. Mae hwn hefyd yn gyfle inni fynegi, ar eich rhan chi i gyd, ein diolch diffuant i Trebor am ei gyfraniad aruthrol i ddiwylliant Cymru am yn agos i ddeugain mlynedd.

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords