Sain Records

Nansi Richards - Brenhines y Delyn / Queen of the Welsh Harp

Nansi Richards - Brenhines y Delyn / Queen of the Welsh Harp

Telynores Maldwyn.

Bu Nansi Richards, Telynores Maldwyn yn perfformio ar y delyn deires am dros 70 o flynyddoedd, ond roedd yr un mor gelfydd wrth chwarae telyn bedal hefyd. Mae pawb a gafodd y fraint o’i chyfarfod yn gwybod eu bod wedi cyfarfod ag athrylith. Yr oedd bywyd yn destun rhyfeddod iddi i’r diwedd, a bywyd yn rhy fyr i din-droi. Roedd rhywun difyr i ymweld â nhw, noson lawen yn aros i ddigwydd, a chwmniaeth gynnes ar ddiwedd y daith, waeth beth yr awr o’r dydd neu’r nos. Roedd ganddi edmygwyr ledled y byd gan gynnwys Joan Rimmer, y delynores fyd-enwog Marisa Robles, Edward Witzenberg o Dan Haag a Sybil Thorndike.

Bethan Miles, un o’r un anian â Nansi, a ysgrifennodd at SAIN i ymbilio’n daer ar iddynt gyhoeddi casgliad o waith Nansi ar Gryno-Ddisg. Yr oedd y bwriad “ar y gweill” ers tro, ond wedi mynd ati o ddifri, canfu Siwan Evans, technegydd SAIN, sawl ffynhonnell o dapiau a waned o Nansi rhwng 1947 ac 1973, ac aethpwyd ati i gywain y goreuon at ei gilydd. Mae rhai gan y BBC, eraill gan Amgueddfa Werin Cymru a rhai gan Iona Trevor-Jones. Yn naturiol, nid yw ansawdd dechnegol y recordiadau cynnar ac “amatur” cystal â’r gweddill, ac mae ambell i lithriad yn ymddangos yn y perfformiadau diweddaraf, ond penderfynwyd eu cynnwys oherwydd eu bod yn gofnod unigryw o wraig a fu’n athrawes ac yn ysbrydoliaeth i gynifer o delynorion cyfoes Cymru

Lawrlwytho Yn Unig
£5.99 £9.99

  • Rhifnod : Sain SCD2382
  • Label: Sain
  • Genre: Folk
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2003

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords