Sain Records

Linda Healy - Ôl ei Droed

Linda Healy - Ôl ei Droed

Mae amrywiaeth o’r gwerin i’r cyfoes ar ‘Ôl ei droed’, a llais clir Linda cystal ag erioed.

Ynghanol ei phrysurdeb fel mam, gwraig ffarm a Gohebydd y Canolbarth ar Radio Cymru, dychwelodd Linda Healy i SAIN i recordio record unigol newydd.

Bydd amrywiaeth o’r gwerin i’r cyfoes ar Ôl ei droed, a llais clir Linda cystal ag erioed. Mae naw mlynedd ers cyhoeddi ei CD olaf, a 15 mlynedd ers i Linda a Tudur Morgan drafod gyrfa unigol Linda am y tro cyntaf! Tudur ydi Cynhyrchydd yr albwm, ac mae ganddo dair o ganeuon newydd arno. Mae cyfraniadau hefyd gan Tudur Huws Jones, Frank Hennessy, Myrddin ap Dafydd, Alun Sbardun Huws, Barry Jones, Glyn Roberts ac Elfed Lewys. Mae’r band yn cynnwys Tudur Morgan, Charli Britton, Gari Williams a John Williams.

Mae caneuon dwys a llawn teimlad yma, yn enwedig cân deyrnged Linda i’w thad sef ‘Ôl ei droed’. Aeth Linda ati i sgwennu’r gân wedi iddi freuddwydio am ei thad yn gwisgo siwt yn y Sioe Frenhinol. Mae cân gan y diweddar Elfed Lewys ar y cyd efo Myrddin ap Dafydd yma hefyd.

Cyfnither Linda sef yr artist Kath Gittins o Feifod sydd wedi paratoi clawr y Cryno-ddisg sef peintiad dyfrlliw o olion traed mewn eira, sy’n cyfleu hiraeth Linda am ei thad, a fu farw bedair blynedd yn ôl.

Lawrlwytho Yn Unig
£7.99

  • Rhifnod : Sain SCD2385
  • Label: Sain
  • Genre: Folk
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2003

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords