Sain Records

Caneuon Plygain a Llofft-Stabal

Artistiaid Amrywiol - Caneuon Plygain a Llofft-Stabal

Canu traddodiadol wedi ei recordio yn y maes, o archifau’r Amgueddfa Werin yn SAIN Ffagan.

Detholiad o eitemau o wasanaethau’r Plygain o ganolbarth Cymru yw’r Caneuon Plygain. Rhyddhawyd ar gaset gyntaf gan SAIN yn 1977. Mae’r traddodiad di-gyfeiliant ar gynghannedd, a genid gan ddynion gan amlaf, yn mynd yn ôl ganrifoedd.

Recordiwyd y Caneuon Llofft Stabal gan Roy Saer o’r Amgueddfa Werin rhwng 1964 a 1975. Rhyddhawyd ar gaset gyntaf gan SAIN yn 1980. Clywir cantorion gwerinol Pen Llyn, ac maent yn ganeuon oedd mewn bri adeg y Rhyfel Byd Cyntaf. Y ‘llofft stabal’ oedd llety traddodiadol y gweision ffermydd ym Mhen Llyn fel pobman arall yng Nghymru, ac ar y llofft honno hefyd y ceid prif gartref canu gwerin yr ardal. Roedd cystadlu achlysurol mewn tafarndai, ond nid oedd a fynnai capel, eglwys na fawr o ysgol , ddim â’r canu hwn.

Mae’r 27 cân ar y Cryno-ddisg hwn yn cynnwys Ar gyfer heddiw’r bore, Wel dyma’r borau gorau i gyd, Teg wawriodd boreuddydd, Cân y cwcwallt, Y gôg lwydlas, Y leuen a llawer mwy.

Rhestr y Traciau

 1. Ar Gyfer Heddiw'r Bore - Parti Fronheulog
 2. Deffrown Deffrown - Parti Gad
 3. Wel Dyma'r Borau Gorau i Gyd - Parti Llanrhaeadr-ym-Mochnant
 4. Dyledwyr ym i Seinio Clod - Parti Brynhyfryd
 5. Yn Dyrfa Weddus - Watkin Evans
 6. Tramwywn - Parti Gad
 7. Wel Dyma'r Borau Gorau i Gyd - Parti Fronheulog
 8. Teg Wawriodd Boreuddydd - Parti Gad
 9. Agorwyd Priffordd Rydd - Parti Pen-y-Groes
 10. Rhyfeddod ar Foreuddydd - Dafydd Roberts a Wyn Jones
 11. Ar Dymor Gaeaf Dyma'n Gŵyl - Parti Fronheulog
 12. Cydganed Dynoliaeth
 13. Ffarwel Fo i Dref Porthmadog - William Rowlands
 14. Y Dyrnwr Tân - Tommy Williams
 15. Cân y Cwcwallt - William H. Ellis
 16. Coets Tir Gwenith - Tommy Williams
 17. Y Gôg Lwydlas - William Rowlands
 18. Mochyn Carreg Plas - John Roberts
 19. Cerdd Bach-y-Saint - William Rowlands
 20. Y Blotyn Du - Tom Davies
 21. Y Bardd a'r Gwcw - William Jones
 22. Y Leuen - William Rowlands
 23. Rhaffau Bach Tyddyn Gwyn - Tommy Williams
 24. Y Bachgen Main - William Rowlands
 25. Cân Plasnewydd - William H. Ellis
 26. Cân y Partiarchiaid - John Roberts
 27. Llanc o Dyddyn Hen

Lawrlwytho Yn Unig
£7.99 £9.99

 • Rhifnod : Sain SCD2389
 • Label: Sain
 • Genre: Folk
 • Fformat: Compilation
 • Dyddiad Rhyddhau: 2003

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords