Sain Records

Côr Ysgol Glanaethwy - I Gyfeillgarwch (Er Cof am Gethin Rhys)

Côr Ysgol Glanaethwy - I Gyfeillgarwch (Er Cof am Gethin Rhys)

Roedd 2002 yn un o’r blynyddoedd mwyaf llewyrchus a llwyddiannus yn hanes Ysgol Glanaethwy ers ei sefydlu yn 1990. Enillodd y Côr Hn y brif wobr yng Ngyl Music for Youth yn Llundain, a daeth y Côr Iau i’r brig yn Eisteddfod Llangollen ac yng Nghystadleuaeth Gorawl Sainsburys.

Mae’r recordiad hwn yn binacl ar y flwyddyn honno. Ond bu hefyd yn flwyddyn drist ofnadwy gan iddynt golli un o’u disgyblion anwylaf mewn damwain. Bydd yr elw o werthiant y Cryno-Ddisg, ac o’r cyngerdd a gynhaliwyd yng nghwmni Bryn Terfel, yn mynd tuag at sefydlu ysgoloriaeth er cof am Gethin Rhys o ardal Abergwyngregyn ger Bangor. Defnyddir yr ysgoloriaeth i hybu gyrfaoedd darpar fyfyrwyr drama tra’n astudio’u crefft.

Yn 1999, rhyddhawyd Cryno-ddisg cyntaf yr Ysgol, a hynny i Ddathlu’r Deg. Roedd Gethin yn rhan o’r recordiad hwnnw.

Ceir 7 cân ar y CD hwn, ac mae gwaith pobol amlwg yn rhan ohono e.e. Cefin Roberts, arweinydd a sefydlwr yr Ysgol efo’i wraig Rhian Roberts. Aelod blaenllaw arall ydi un o athrawon yr ysgol, Einion Dafydd, sydd wedi trefnu a chyfansoddi ceinciau ac alawon, a fo hefyd a gyfansoddodd Cwys dy gariad, cân arbennig er cof am Gethin Rhys. Clywir lleisiau’r unawdwyr Mirain Haf, Meinir Wyn, Sara Lian ac Elain Llwyd, ynghyd â Chôr Iau a Chôr Hn yr Ysgol. Yn ychwanegol at hyn, clywir Dylan Cernyw, aelod o’r Ysgol yn cyfeilio ar y delyn, ac Annette Bryn Parri ar y piano (hi hefyd ydi’r cyd-gynhyrchydd efo Emyr Rhys a Rhian Roberts).

Roedd Bryn Terfel a’i fab, Tomos (8 oed) yn canu yn y Cyngerdd er cof am Gethin. Dyma’r tro cyntaf iddynt rannau’r llwyfan, gan fod Tomos yn aelod o Ysgol Glanaethwy. Bryn hefyd sy’n Noddi Cwrs MA’r Ysgol.

Rhestr y Traciau

 1. I Gyfeillgarwch
 2. Medli o Ganeuon Ryan
 3. Alaw Mair
 4. Cwys dy Gariad
 5. Crogi Gwilym Brewys
 6. Iesu Yw
 7. Nos Da Nawr

Mewn Stoc
£5.99 £12.98

 • Rhifnod : Sain SCD2392
 • Label: Sain
 • Genre: World
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2003

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords