Sain Records

Gillian Elisa - Lawr y Lein

Gillian Elisa - Lawr y Lein

Dyma gasgliad i ddathlu ei phen-blwydd yn hanner cant, ac i ddathlu 30 mlynedd yn y byd adloniant.

Roedd Gillian am wneud recordiad gyda’i ffrindiau a’i chydnabod o fyd y llwyfan a’r teledu yng Nghymru i ddathlu ei phen-blwydd. A dyma ffrwyth ei llafur – casgliad rhyfeddol o 14 deuawd yn arddangos lled a dyfnder ac amrywiaeth talent y byd adloniant Cymraeg, gydag ambell i enw hefyd sydd wedi “ei gwneud hi” gyda chynulleidaoedd ehangach dros Glawdd Offa.

Yn canu gyda Gillian ar y CD – Geraint Griffiths, Caryl Parry Jones, Emyr Wyn, Dewi Morris, Marged Esli, Sioned Mair, Sian Thomas, Karen Elli, Eirlys Parri, Ion Myfyr, Gwenda Owen, Geinor Haf, Heather Jones, Peter Karrie, Shan Cothi, a Sian James.

Rhestr y Traciau

 1. Dau'n Ymuno'n Un - gyda Geraint Griffiths
 2. Calon - gyda Caryl Parry Jones
 3. Rhywbeth Syml - gyda Emyr Wyn
 4. Chiquitta - gyda Dewi Morris, Marged Esli ac Emyr Wyn
 5. Suo-gân - gyda Sioned Mair
 6. Ysbryd y Nos - gyda Siân Thomas
 7. Weli Di? - gyda Karen Elli
 8. Sut Wyt Ti ers Dyddie Ysgol? - gyda Eirlys Parri
 9. Y Rhosyn - gyda Iona Myfyr
 10. Gyda'n Gilydd - gyda Gwenda Owen a Geinor Haf
 11. Lawr y Lein - gyda Heather Jones
 12. Anthem Fawr y Nos - gyda Peter Karrie
 13. Geiriau o Wely Pryderon - gyda Shân Cothi
 14. Y Darlun - gyda Siân James

Lawrlwytho Yn Unig
£9.99

 • Rhifnod : Sain SCD2408
 • Label: Sain
 • Genre: Easy Listening
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2003

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords