Sain Records

Bob Delyn a'r Ebillion - Dore

Bob Delyn a'r Ebillion - Dore

Mae “Dore” yn gasgliad arallfydol a melodig o ganeuon newydd hirddisgwyledig wedi eu recordio dan ofal Gorwel Owen (cynhyrchydd Super Furry Animals, Gorkys, Pondman, Brave Captain, Kentucky AFC ayb).

Aiff “Dore” â chi ar daith i blanedau eraill o naws ddwyreiniol freuddwydiol ‘Cân yr Haul/Pysgod Breuddwyd yr Ucheldir’ i faledi syml a theimladwy fel ‘Yr Afon’ a ‘Gwely Pres’ a hen chwedl Myrddin yn ‘Y Chwedl Hon’.

Ymhlith y pigion eraill mae trefniant ôl-fodernaidd y sacsoffonydd Edwin Humphries o’r hen gân werin ‘Bugeilio’r Gwenith Gwyn’, neges oesol Dewi Sant am y pethau bychain ar ffurf perffeithrwydd pop yn ‘Pethau Bychain Dewi Sant’ a thaith drwy’r awyr wag yn ‘Mynydd Du’. Ac mae rhagor na hyn…

Mae nifer o gerddorion eraill yn cynorthwyo Bob Delyn a’r Ebillion ar yr albym sef John Lawrence (Gorkys Zygotic Mynci, Infinity Chimps) ar y gitâr bedal ddur, Gai Tomos (Anweledig, Mim Twm Llai) ar y bâs, y nid anenwog Hefin Huws ar y drymiau ynghyd â’r cynhyrchydd ei hunan, Gorwel Owen ar amrywiol offerynnau ac effeithiau.

Agorwch y dore!

Rhestr y Traciau

 1. Cân yr Haul
 2. Breuddwyd Pysgod yr Ucheldir
 3. Gwely Pres
 4. Bugeilio'r Gwenith Gwyn
 5. Hen Ŵr Mwyn
 6. Pethau Bychain Dewi Sant
 7. Lle Mae Dy Dad Di?
 8. Y Chwedl Hon
 9. Yr Afon
 10. Mynydd Du
 11. Yr Haul yn Mynd i Lawr
 12. Y Llanw Mawr Hallt
 • Rhifnod : Sain SCD2421
 • Label: Sain
 • Genre: Folk
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2003

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords