Sain Records

Bob Delyn a'r Ebillion - Sgwarnogod Bach Bob

Bob Delyn a'r Ebillion - Sgwarnogod Bach Bob

Albwm 17 trac sy’n cynnwys y goreuon oddi ar eu casetiau cynnar.

Mae cyfnod cynnar Bob Delyn a’r Ebillion ar CD o’r diwedd! Mae’r albwm yn cynnwys traciau oddi ar gas�t ‘Sgwarnogod Bach Bob’ (CRAI C005 Awst 1990), cas�t ‘Bob Dolig’ (CRAI C0011 Rhagfyr 1990) ac EP ‘Bendigedig’ (Label Bos R002 2001). Mae’n albwm 17 trac sy’n cynnwys caneuon megis Lisa L�n, Gwyddel yn y Dre, Sgwarnogod, Dacw
‘Nghariad, Dolig Del, Walio a llawer mwy…..

Mae Bob Delyn a’r Ebillion dros y blynyddoedd wedi llwyddo i ddenu diddordeb rhyngwladol i’r s�n yng Nghymru drwy gyflwyno cerddoriaeth ffres ac ifanc sy’n cyfuno’r elfennau pwysig – yr arddull werin a’r iaith Gymraeg. Does dim amheuaeth bod bodolaeth a chenhadaeth Bob Delyn a’r Ebillion wedi cyfrannu’n fawr i ddelwedd Ryngwladol y sin roc/werin yng Nghymru…dim ond gobeithio y bydd Twm Morys yn cadw at ei eiriau yn rhifyn Hydref 2003 o Barn;

‘…..mewn tua ugain mlynedd fyddan ni’n hen ddynion efo barfau hirion mewn rhyw far yn rhywle yn gwneud synau cerddorol gwirion. Mae gwneud cerddoriaeth yn holl bwysig i fi, a fedra i ddim dychmygu bywyd heb hynny.

Rhestr y Traciau

 1. Un Bore / Asu Jo
 2. Pontypridd
 3. Lisa Lân
 4. Gwyddel yn y Dre
 5. Morgan Jones
 6. Sgwarnogod
 7. Dydd Llun, Dydd Mawrth
 8. Dacw 'Nghariad
 9. Cardotyn
 10. Blewyn Glas
 11. Y Sŵn
 12. Dolig Del
 13. Dacw 'Nghariad - Dyb Remics
 14. Angel Bach Gwyn
 15. Walio
 16. Yr Afon
 17. Blin
 • Rhifnod : Sain SCD2429
 • Label: Sain
 • Genre: Folk
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2003

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords