Sain Records

Sara Mai a'r Moniars - Edrych Ymlaen at Edrych yn Ôl

Sara Mai a'r Moniars - Edrych Ymlaen at Edrych yn Ôl

Y Moniars yw un o grwpiau byw prysuraf Cymru ar hyn o bryd, bron yn ddieithriad maent yn perfformio ar lwyfannau Cymru bob wythnos ac yn eu helfen wrth wneud hynny, maent, yn wir, yn edrych ymlaen i ddiddanu ar lwyfan. A’r edrych ymlaen yma i berfformio yw’r “edrych ymlaen” yn nheitl difyr eu CD ddiweddaraf – edrych ymlaen at edrych yn �l – hynny a’r ffaith i Sara Mai ddweud ei bod yn edrych ymlaen i ganu gyda’r moniars pan gafodd wahoddiad i neud hynny ar y dechrau er ei bod, edrbyn hyn, wedi ymuno �‘r MOniars yn barhaol.

Mae’r MOniars wedi bod yn grwp sy’n rhoi cyfle a chymorth i grwpiau ac unigolion ifanc ers y cychwyn cyntaf ac wedi rhoi llwyfan a dechreuad i sawl un. Caneuon Arfon Wyn a cherddorion Y Moniars ddaeth � llais Elin Fflur i’n sylw gyntaf gyda llwyddiant y g�n Harbwr Diogel yng nghystadleuaeth C�n i Gymru. Wrth edrych ymlaen i’r dyfodol mae’r Moniars yn awyddus i roi cyfle i ragor o unigolion ifanc yn y maes canu poblogaidd yng Nghymru ac wedi gwahodd sawl un i ymuno �‘r Moniars ar yr ablym yma. Meddai Arfon “Rydym ni’n teimlo for y CD yma yn gyfle i berfformwyr ifanc oedd ddim efallai, yn awyddus i gystadlu mewn cystadlaethau pop, ac yn y blaen, i gael perfformio ac CD gyfoes”.

Mae pob c�n ar y CD yn gyfansoddiad gwreiddiol gyda chwech c�n newydd ac mae amrywiaeth o arddulliau ar yr ablwm – o roc uchel i ganeuon acwstig dwys. Y Band sy’n chwarae’r gerddoriaeth i gyd a dewisiwyd rhai o’r caneuon o blith cynhaeaf toreithiog y grwp Pererin o’r 80au, mewn fersiynau newydd yn ogystal – dyna’r edrych yn �l yn nheitl yr albym – ac mae caneuon newydd sbon megis Dim yn fy enw i, Cynhaeaf, a Barcelona a rhai oedd heb eu recordio o’r blaen fel Yr Arwr a Gorffennaf.

A’u gwesteion: Alys Williams, Deiniol Wyn Rees, Cerys Gwenllian, Meilyr Wyn, Iago McGuire, Gwyn Evans, Huw M Jones, Annes Wyn, C�r Aelwyd yr Ynys, Fiona Llwyd-Davies, Alwyn Morris , Sion Gwilym, Leah Bunce.

Lawrlwytho Yn Unig
£5.99 £9.99

  • Rhifnod : Sain SCD2435
  • Label: Sain
  • Genre: Folk
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2005

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords