Sain Records

Artistiaid Amrywiol - Symffoni'r Sêr

Artistiaid Amrywiol - Symffoni'r Sêr

Caneuon gan rai o brif artistiaid pop Cymru yn canu i gyfeiliant Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Dyma’r trydydd tro i Radio Cymru ryddhau CD yn cynnwys caneuon gan rai o brif artistiaid pop Cymru yn canu i gyfeiliant Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. Cafodd y caneuon eu recordio ar gyfer Radio Cymru yn ystod dau gyngerdd – a phigion o’r cyngherddau hynny sydd ar y CD.

Roedd Siân James, Epitaff a Hogia’r Wyddfa ymhlith yr artistiaid a fu’n canu yn y cyngerdd i ddathlu penblwydd Radio Cymru yn 25oed ym Mangor a Meic Stevens, Caryl Parry Jones, Geraint Griffiths, Paul Gregory, Haf Wyn ac Elin Fflur a fu’n canu yn y cyngerdd arbennig yn Rhydaman.

Er bod y caneuon yn gyfarwydd, mae’n nhw’n wahanol iawn i’r hyn sydd wedi eu cyhoeddi yn y gorffennol.

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords