Sain Records

Trefor Edwards - Goreuon / The Best of

Trefor Edwards - Goreuon / The Best of

Y llais sy’n aros yn y cof: llais dwfn, peraidd, diymdrech un â dawn y gwir artist i wneud i’r astrus swnio’n hawdd. Fe’i clywais gyntaf pan gychwynnais yn Ysgol Uwchradd Llanfair Caereinion ddechrau’r chwedegau, ac yntau’n athro Cymraeg a fyddai’n cynnal dosbarthiadau gosod cerdd dant amser cinio. Wedi hynny fe’i clywais mewn sawl gwyl a chyngerdd ac eisteddfod, yn dyrchafu cerdd dant i dir newydd gyda’i ddehongliad o Yr Eira ar y Coed, yn gwefreiddio cynulleidfaoedd gyda chaneuon gwerin fel Cân Wil y Tloty, neu’n llefaru mor glir ac ystyrlon nes gwneud geiriau canoloesol Trafferth Mewn Tafarn yn gyfoes a dealladwy.

A daw atgofion amdano’n diddanu heb unrhyw drafferth mewn tafarn yn ne orllewin Iwerddon. Mae rhyw ugain mlynedd er pan fu raid i fy ngwr a minnau adael ein pabell yn ystod dilyw a chael gwely a brecwast mewn ty lle’r oedd Trefor a Mair yn digwydd aros. Cawsom eu cwmni yn y prynhawn i gerdded i ben mynydd, cyn i bawb ymgynnull gyda’r nos yn nhafarn O Cathain, sefydliad sy’n hen gyfarwydd â chanu Celtaidd traddodiadol.

Cyn gynted ag yr agorodd Trefor ei geg distawodd pob sgwrs ac roedd y Gwyddelod wedi eu swyno gan ganeuon Cymraeg na ddeallent yr un gair o’u geiriau. Hyd heddiw, pan awn yn ôl yno ar ein pererindod flynyddol, bydd rhywrai’n siwr o holi gydag edmygedd am “that Welsh teacher of yours”.

Yn y blynyddoedd diwethaf rwyf wedi gorfod esbonio na fydd Trefor Edwards ddim yn ôl yno. Ond y tro nesaf mi awn â’r CD efo ni, fel eu bod nhw’n cael clywed llais y “Welsh teacher” unwaith eto, mewn casgliad cyfoethog sy’n cwmpasu ei holl ddoniau rhyfeddol.

Alwena Roberts

Mewn Stoc
£2.99 £9.99

  • Rhifnod : Sain SCD2439
  • Label: Sain
  • Genre: Folk
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2004

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords