Sain Records

Caryl Parry Jones - Goreuon Caryl

Caryl Parry Jones - Goreuon Caryl

17 o ganeuon mwyaf cofiadwy Caryl oddi ar ‘Halen y Ddaear’ (Injaroc), ‘Bando’, ‘Hwyl ar y Mastiau’ a ‘Shampw’ (Bando), ‘Caryl a’r Band’, ‘Eiliad’ ac ‘Adre’.

Pan ddaeth y ‘rhyfeddod un hit’ hwnnw, Injaroc i fodolaeth ‘nol yn 1976, y gan fwya’ poblogaidd ar yr albym oedd cân a gyfansoddwyd gan Caryl Parry Jones. Mae’r casgliad hwn yn cynnwys y berl honno, Calon” ac yn dilyn hynt gyrfa gyfoethog iawn. Erbyn diwedd 1977 roedd Injaroc wedi mynd i’r gwellt ond roedd Caryl yn seren… Mae’n anodd meddwl sut y byddai arnon ni heb ei thalentau disglair.

Rhaid crafu tipyn i chwilio am gasgliad swmpus o oreuon llawer un, ond yn achos Caryl, mae llu o ganeuon gwych yn deilwng. Rhai, felly, o oreuon Caryl a geir yma!
Beth sy’n gwneud ei gwaith mor arbennig? Mae cyfansoddi, a chanu yn dod yn gwbl naturiol a rhwydd iddi – mor hawdd â hyfrydwch ei gwên. Yn gymaint felly, fel y gellir yn hawdd peidio sylweddoli bod yna athrylith yn y creu. Mae pob cân o’i heiddo, yn briodas berffaith o alaw, harmoni, a geiriau. Fel un o’n cantorion mwya’ cerddorol, mae hi’n gartrefol ymhob arddull. Mae yma ddoniolwch ac asbri, ond hefyd onestrwydd emosiynol ei chaneuon serch. Dyma’r llais fu’n lleisio pryderon, ac yn dathlu llwyddiannau mwy nag un genhedlaeth. Dyma’r caneuon sydd wedi bod yn gyfeiliant i hynt y Cymry dros y degawdau, a bydd eu clywed eto yn siwr o ddod ac atgofion lu. A blas mwy!”

  • Rhifnod : Sain SCD2454
  • Label: Sain
  • Genre: Pop
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2006

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords