Sain Records

Gwlad o Gân

Artistiaid Amrywiol - Gwlad o Gân

Mae noson Gwlad o Gân yn cael ei threfnu yn flynyddol ers un mlynedd ar ddeg gan gwmni recordio SAIN yn Theatr Gogledd Cymru, Llandudno. Bellach mae’r theatr wedi’i haddasu ac yn cael ei hadnabod fel Venue Cymru.
Mae Cyngerdd Gwlad o Gân yn denu cannoedd o Gymry Cymraeg a Di-Gymraeg bob blwyddyn, a nifer ohonynt yn teithio o dros y ffin. Mae hufen y byd canu gwlad wedi rhannu llwyfan y theatr hon yn y gorffennol, a doedd y cyngerdd hwn ddim yn eithriad.

Rhai o’r ffefrynnau ydi John ac Alun o Ben Llyn, sydd wedi perfformio ers y dechrau bron. Felly hefyd y gwr a gwraig o Chwilog, Iona ac Andy. Mae Brenda Edwards wedi bod yn canu ers yn ifanc iawn, ac mae ei chefnogwyr yn ei dilyn i bob man. Dau o frodyr o Fôn ydi Dafydd ac Alun, sy’n cael eu hadnabod bellach fel Broc Môr, ac enw llai cyfarwydd ydi Alistair James o Lanfairfechan, ond mae’n sicr o ddod yn enw mawr yn y dyfodol agos. Mae llais hudolus Wil Tân eisoes yn gyfarwydd ar donfeddi radio, a bydd y dyn tân rhan amser o Fôn yn siwr o fynd a bryd llawer.

Felly eisteddwch yn ôl, mwynhewch y wledd, a llond gwlad o gân.

  • Rhifnod : Sain SCD2457
  • Label: Sain
  • Genre: Country
  • Fformat: Compilation
  • Dyddiad Rhyddhau: 2007

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords