Sain Records

Detholiad o Hoff Gerddi Cymru

Artistiaid Amrywiol - Detholiad o Hoff Gerddi Cymru

Dyma gasgliad gwerthfawr i ddisgyblion a myfyrwyr sy’n astudio barddoniaeth, pobol gyda nam golwg neu ddyslecsia, dysgwyr, ac wrth gwrs, unrhyw un sy’n hoffi gwrando ar farddoniaeth gyfoethog y Cymry.
Cyhoeddwyd cyfrol Hoff Gerddi Cymru gan Wasg Gomer yn 2000.
Diolch iddynt am eu caniatâd parod i Gwmni Recordiau SAIN recordio hanner cant o’r cerddi hynny ar gyfer y casgliad hwn. Yn ychwanegol at hyn, cynhwyswyd perlau o’r Archif, gyda Saunders Lewis (S.L.) yn adrodd nifer o gerddi, a Cynan a T. H. Parry Williams yn darllen eu gwaith eu hunain.
Cerddi:-
Fy Ngwlad (Gerallt Ll. Owen), Hon (T. H. Parry. Williams), Cofio (Waldo Williams), Cwyn y Gwynt (John Morris-Jones), Ystrad Fflur (T. Gwynn Jones), Aros a Myned (Ceiriog), Etifeddiaeth (Gerallt Lloyd Owen),Y Border Bach (Crwys), Clychau’r Gog (R. Williams Parry), Far Rockaway (Iwan Llwyd), Dysgub y Dail (Crwys), Pont Menai (Dewi Wyn o Eifion), Y Sipsiwn (Eifion Wyn), Aberdaron (Cynan), Er cof am Kelly (Menna Elfyn), Pwllderi (Dewi Emrys), Cwm Pennant (Eifion Wyn), Pam Fod Eira’n Wyn? (Dafydd Iwan),
Sir Gaerfyrddin (Gwenallt), Melin Trefin (Crwys), Llongau Madog (Ceiriog), Yn Nheyrnas Diniweidrwydd (Rhydwen Williams), Y Gwyddel Gwyn a Du (Twm Morys), Min y Môr (R. J. Rowlands), Gwawr Wedi Hirnos (J. Vernon Lewis), Cilmeri (Gerallt Lloyd Owen), Gail, fu farw (Nesta Wyn Jones), Rhydcymerau (Gwenallt), Mae Hiraeth yn y Môr (R. Williams Parry), Englynion i Lys Ifor Hael (Ieuan Brydydd Hir), Eifionydd (R. Williams Parry), Y Canol Distaw Llonydd (Steve Eaves), Ymadawiad Arthur (T. Gwynn Jones), Moelni (T. H. Parry Williams), Hedd Wyn (R. Williams Parry), Y Sipsi (Crwys), Yr Arweinydd Mawr (George Rees), Y Gwr Sydd Ar y Gorwel (Gerallt Lloyd Owen), Y Llwynog (R. Williams Parry), Yr Arad Goch (Ceiriog), Y Diwrnod Cyntaf (Geraint Lovgreen), Parc yr Arfau (Dic Jones), Rhos Helyg (B. T. Hopkins), Ras (T. Rowland Hughes), Y Tangnefeddwyr (Waldo Williams), Ar Ben y Lôn (Sarnicol), Y Cynhaeaf (Dic Jones), Teifi (Cynan), Rhyfel (Hedd Wyn), Dychwelyd (T. H Parry Williams)

Lawrlwytho Yn Unig
£9.49

  • Rhifnod : Sain SCD2488
  • Label: Sain
  • Genre: Spoken Word
  • Fformat: Compilation
  • Dyddiad Rhyddhau: 2005

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords