Sain Records

Rhys Meirion - Celticae

Rhys Meirion - Celticae

Ganwyd Rhys Meirion o fewn ychydig filltiroedd i’w gyfaill Bryn Terfel, a phriodol felly yw bod y ddau wedi gwneud CD o ddeuawdau ar label SAIN, a’u bod i ymddangos gyda’i gilydd yn fuan mewn cynhyrchiad o Falstaff i Opera Genedlaethol Cymru, lle bydd Bryn yn chwarae’r brif ran a Rhys yn chwarae rhan Fenton. Bu’r ddau hefyd yn cyd-ganu yn Neuadd Albert, Llundain, ac uchafbwyntiau eraill gyrfa Rhys oedd cyngerdd agoriadol Proms y BBC yn 2001, recordiadau byw o 9fed Symffoni Beethoven, Requiem Verdi o’r Neuadd Albert, a recordiad teledu o’r Meseia yn Gymraeg ar gyfer S4C. Bu Rhys hefyd yn perfformio prif rannau i Opera Genedlaethol Cymru ac Opera Genedlaethol Lloegr, yn ogystal ag Opera Awstralia ac Opera Genedlaethol Lithuania. Mae ei boblogrwydd rhyngwladol ar sylfaen gadarn ei boblogrwydd yng Nghymru, fel y tystia ei gyngherddau aml ar lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol, lle daeth i amlygrwydd gyntaf fel enillydd y Rhuban Glas yn Llandeilo yn 1996.
Brian Hughes BA LRAM FRNCM FWCMD
Mae Brian Hughes yn cael ei gydnabod fel côr-feistr o fri, ac yn gysylltiedig â nifer o gorau gan gynnwys Cantorion Ysgol Alun, Yr Wyddgrug; Cantorion Cynwrig; Corws Gwyl Rhyngwladol Buxton; Corws Gwyl Cheltenham, a Chantorion Britten. Bu’n gôr-feistr a phennaeth staff opera RNCM am flynyddoedd lawer, ble bu’n arwain nifer o weithiau cerddorfaol megis Spring Symphony gan Britten, Offeren yn C leiaf gan Mozart, rhannau o Aida gan Verdi a Mephistophele gan Boito. Fe astudiodd y piano ym Mhrifysgol Cymru gyda Patrick Piggott, ac yna bu’n gyfeilydd mewn dosbarthiadau meistr gyda Joan Hammond, Joan Sutherland a Sherill Milnes. Mae’n arbenigo ym myd llais ac yn cydweithio’n rheolaidd gyda chantorion blaenllaw o’r byd proffesiynol a’r byd amatur. Fel cyfansoddwr mae ei gerddoriaeth yn cael ei ddefnyddio gan nifer fawr o gorau mewn cystadlaethau a chyngherddau, ac mae Brian wedi cyfansoddi cryn dipyn o waith siambr a cherddorfaol yn ogystal â chaneuon.

Lawrlwytho Yn Unig
£5.99 £9.99

  • Rhifnod : Sain SCD2490
  • Label: Sain
  • Genre: Classical
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2007

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords