Sain Records

Serendipity - Ad Majorem dei Gloriam

Serendipity - Ad Majorem dei Gloriam

Cyflwyniad gan Bryn Terfel, Karl Jenkins ac Aled Jones:

Côr Cymru 2005 oedd y tro cyntaf i mi glywed Serendipity’n canu pan aethant ymlaen i ennill y teitl. Cefais fy nharo gan aeddfedrwydd eu perfformiad ac amrywiaeth eu rhaglen ond yn bennaf oll, gydag ansawdd neilltuol eu SAIN.
O ganlyniad, rhoddais wahoddiad iddynt berfformio gyda mi mewn cyngerdd a ddarlledwyd o Wyl y Faenol yn 2005 ac yn fy nghyfres o gyngherddau, Bryn at Christmas, i neuaddau llawn yng Nghanolfan Mileniwm Cymru a’r Royal Albert Hall. Mae ‘nghyswllt i â’r côr wedi parhau wrth iddyn nhw berfformio gyda mi yng Ngwyl Henley eleni ac rwy’n mawr obeithio y cawn gydweithio fwyfwy yn y dyfodol.
Bryn Terfel

Serendipity yw un o’r corau amlycaf yn y to newydd o gorau Cymreig; maent yn ifanc ac egnïol, gydag arddull a SAIN unigryw sy’n arddangos dawn a deallusrwydd gerddorol arbennig o ran brawddegu a thonyddiaeth, o dan arweiniad eu cyfarwyddwr cerdd, Tim Rhys-Evans.
Fe’u clywais am y tro cyntaf yn rownd derfynol cystadleuaeth Côr Cymru 2003 ac roedd eu perfformiad yn wefreiddiol; cymaint felly fel y gofynnais iddynt berfformio yn y Royal Festival Hall ar gyfer fy nathliadau pen-blwydd yn 60 oed y flwyddyn ganlynol, yn ogystal â chanu rhannau corawl fy Requiem o dan arweiniad Tim, ar recordiad a ryddhawyd gan EMI Classics.
Teimlaf hi’n fraint o gael y cyswllt yma â’r côr a gobeithiaf y gwnaiff barhau ac felly rwyf wrth fy modd eu bod wedi dewis perfformio’r Benedictus allan o fy ngwaith The Armed Man: A Mass For Peace ar eu CD cyntaf.
Karl Jenkins

Serendipity yw un o’r corau mwyaf cyffrous i ymddangos ym Mhrydain yn y blynyddoedd diwethaf. Mae’r grwp yma o bobl ifanc yn creu SAIN cyfoethog a deinamig ac yn amlwg wrth eu bodd yn canu cerddoriaeth o bob cyfnod, genre ac arddull gyda’i gilydd.
Ar ôl clywed y côr am y tro cyntaf yng nghystadleuaeth Côr Cymru 2003 a gweithio gyda nhw ar gyfer Songs of Praise i’r BBC o Wyl y Faenol Bryn Terfel yn 2005, rwy’ wedi gwylio a gwrando ar ddatblygiad y côr â diddordeb mawr. Rwy’n falch iawn fod yr albwm yma, â’i naws defosiynol, yn mynd ag enw a SAIN Serendipity i gynulleidfa ehangach fyth.
Aled Jones

Adolygiadau :

Cylchgrawn Gramaphone
“Ad Majorem dei gloriam – glorious singing from Wales in music that goes straight to the heart. A superb disc and one whose contents are sure to receive plenty of exposure on Classic FM. And I am not being patronising. Every item here has the strong appeal of directly communicative music from composers who want to involve and move their listeners. Tim Rhys Evan’s Serendipity, just over two dozen strong, sing with all the fervour one expects from a great Welsh choir, with a remarkably wide dynamic range but also with the sophistication which comes from careful preparation and an instinctive feeling for the music’s emotional and spiritual core. The two key items for me are Barber’s Agnus Dei, which at its climax has greater intensity here than any performance I have heard of the string Adagio, and Karl Jenkins’s Benedictus, one of those rare contemporary pieces which indelibly haunts the memory. But there is much else besides. John Rutter of course, and the spirituals, but notably the richly sustained lux aurumque of Eric Whitacre and the thrilling full-throated yet sublimely serene account of Geraint Lewis’s Souls of the Righteous. One notes also the fine organ contribution of Jeffrey Howard, both here and in Mathias’s eloquent piece which gives the album its title. The programme is gloriously framed by the Parrys – Joseph’s quintessential Welsh hymn tune Aberystwyth and Hubert’s stirring anthem I was glad, with its exhilarating “Vivat”. The recording is first class; the notes are appropriately in both Welsh and English. But I wish room had been found for the full texts.
Ivan March

Classic FM Magazine

4 seren allan o 5!

  • Rhifnod : Sain SCD2503
  • Label: Sain
  • Genre: Classical
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2006

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords