Sain Records

Lleuwen Steffan - Duw a Ŵyr / God Only Knows

Lleuwen Steffan - Duw a Ŵyr / God Only Knows

Ar Duw  Wyr, mae llais gwych Lleuwen Steffan, Huw Warren fel pianydd a’r sacsoffonydd Mark Lockheart yn cyflwyno trefniannau bendigedig i rai o hoff emynau’r Cymry.

Dechreuodd y prosiect wedi i Lleuwen ddod ar draws hen lyfr emynau yn atig ei nain. Deallodd ar unwaith ei bod wedi darganfod trysor, ac roedd wedi llwyr wirioni gyda’r alawon a’r caneuon angerddol oedd yn sôn am ras a maddeuant, ac am ddagrau’n troi’n ffynhonnau o heddwch. Mae’r casgliad yn cynnwys emynau gan Gwilym Hiraethog, Thomas John Williams, Ieuan Gwyllt, Ann Griffiths a mwy.

Awgrymodd Oliver Weindling o gwmni The Babel Label fod Lleuwen yn cysylltu gyda’r pianydd o Gymru Huw Warren – un o enillwyr Gwobrau Jazz y BBC – i gydweithio ar y prosiect. Ychwanegwyd SAIN hyfryd sacsoffon Mark Lockheart at y cyfanwaith, ac ysgrifennwyd y gân-deitl Duw  Wyr, sy’n ddeuawd hyfryd rhwng Huw a Mark, yn arbennig ar gyfer yr albwm.

Wrth ddewis yr emynau, sylweddolodd Lleuwen ei bod yn hoff iawn o emynau’r Diwygiad, mudiad a gychwynnwyd i ledaenu’r Efengyl gan Evan Roberts, glöwr a Methodist Calfinaidd o dde Cymru. Er nad oedd yn weinidog nac yn bregethwr, tyrrai pobol i’r capeli ym mhob cwr o Gymru i wrando ar ei eiriau, ac o ganlyniad i’r diwygiad, cynyddodd yr emynau yn y gwasanaethau.
Gobaith Lleuwen yw y bydd y CD yn dod â’r emynau’n fyw unwaith eto, gan eu bod i gyd yn emynau cyfarwydd i’r rhan fwyaf o Gymry Cymraeg. “Maent wedi eu serio yn fy meddwl,” eglurodd Lleuwen, “er nad ydw i’n cofio eu dysgu erioed. Weithiau rydym yn methu gweld yr harddwch sydd yn wynebau’r rhai agosaf atom, fel yn yr emynau hyn, ac mae holl ryfeddodau bywyd o fewn eu geiriau.”

Mae’r llyfryn a ddaw gyda’r CD yn cynnwys cyfieithiadau newydd o’r emynau gan Y Prifardd Iwan Llwyd.

Lawrlwytho Yn Unig
£5.99 £12.98

  • Rhifnod : Sain SCD2507
  • Label: Sain
  • Genre: Jazz
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2005

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords