Sain Records

Dafydd Dafis gyda Pwyll ap Siôn - Ôl y Fflam

Dafydd Dafis gyda Pwyll ap Siôn - Ôl y Fflam

Trefniannau newydd o glasuron poblogaidd i lais a phiano, gyda chymorth gitarau Hywel Maggs a sacsoffon Dafydd Dafis.

Cyflwyniad Dafydd Dafis:
Wrth ymarfer ar gyfer cyngerdd ychydig flynyddoedd yn ôl, dyma Pwyll a minnau yn taro am y tro cyntaf ar y syniad o wneud record o drefniannau llais a phiano. Roeddwn eisoes wedi perfformio a recordio gyda Caryl Parry Jones a Steve Eaves ac yn edmygydd mawr o ganeuon Endaf Emlyn a Geraint Jarman. Dyma gyfle felly i ddehongli eu caneuon o’r newydd, ac i roi cynnig ar ambell gân llai cyfarwydd i mi. Fodd bynnag, nid y bwriad oedd creu trefniannau gwahanol er mwyn newydd-deb yn unig. Oherwydd ein bod ni’n credu bod y caneuon hyn i gyd eisoes yn ‘glasuron’, mater o symleiddio oedd y nod yn hytrach na’u haddurno mewn lliwiau llachar ac effeithiau crand. O ganlyniad, fe recordiwyd y llais a’r piano ‘yn fyw’ gyda chyn lleied o ail-recordio a golygu â phosib yn y sesiynau. A phan ddaeth Hywel Maggs i mewn yn ddiweddarach i osod traciau gitâr, roedd hi’n bwysig bod y teimlad o’r perfformiad byw yn aros ar y traciau. Y bwriad wrth fynd ati i ddistyllu a chostrelu’r caneuon hyn, felly, oedd canfod o’r newydd ôl y fflam honno o ysbrydoliaeth a berthynai i’r fersiynau gwreiddiol. Cewch chi’r gwrandawyr benderfynu a lwyddwyd i wneud hynny.

  • Rhifnod : Sain SCD2514
  • Label: Sain
  • Genre: Pop
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2006

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords