Sain Records

Meic Stevens - Icarws / Icarus

Meic Stevens - Icarws / Icarus

Cyflwyniad i’r albym gan Meic Stevens : Hotel de la france, Dournenez – Mehefin 2007
Shwmae bawb? I ddechre, o’n i eisiau gneud rhywbeth gyda’r opera roc wnes i sgwennu gyda’r diweddar Rhydwen Williams ar fywyd Dic Penderyn, fel cael rhywun i gynhyrchu perfformiad newydd i’r teledu neu’r llwyfan, ond doedd dim llawer o ddiddordeb gan neb. Gofynnodd Dafydd Roberts yn lle hynny imi recordio cd newydd i SAIN. Doedd dim llawer o ganeuon ‘da fi, so es i mewn i’r ‘archive’, hynny yw, hen note books a darnau o bapur o’wn i wedi cadw o gwmpas y lle dros y blynyddoedd. Penderfynais recordio cwpwl o ganeuon oedd pobl eraill wedi canu a recordio, nes bod yn y diwedd ddigon i wneud cd. Yn wir, erbyn pen y daith, roedd pymtheg o ganeuon, er nag y’n nhw gyda ar y ddisg hon. Oedd hefyd chwant arna’i ddangos ar record werth cerddorol y band dwi wedi bod yn chwarae gyda nhw ers bwrw am ddeng mlynedd; mae’n siwr eich bod yn ei nabod nhw erbyn hyn! Ymunodd Bill Fleming o Jacksonville, Florida ar y pedal steel guitar. Buodd e’n myfyrio yn y Brifysgol yn Aber. Hefyd daeth fy llysfab Marcel Batin i chwarae dipyn o gitar drydan. Dwi’n ddiolchgar iawn i’r foneddiges Heather Jones a Lleuwen Steffan, merch Steve Eaves, sy’n canu gyda fi ar sawl un o’r caneuon hyn. Eto diolch i bobl SAIN, yn enwedig i Ellen, Eryl B Davies y peiriannydd ac i Siwan am y master. Fi sgwennodd y caneuon i gyd, a ma Geraint Jarman wedi helpu gyda cyfieithu rhai o’r Saesneg gwreiddiol… dyna fe te, dwi’n meddwl… mae’n amser agor botel arall. Hwyl fawr, Meic

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords