Sain Records

Côr Aelwyd CF1 - CF1

Côr Aelwyd CF1 - CF1

Yn 2002 sefydlwyd Aelwyd yr Urdd CF1 yng Nghaerdydd. Y gobaith oedd rhoi cyfle i bobl ifanc gymdeithasu a pherfformio drwy gyfrwng y Gymraeg. Erbyn hyn, mae dros 100 o aelodau’n perthyn i’r Aelwyd.
Un o brif ddiddordebau’r aelodau yw canu, a chyda hynny dyma ffurfio Côr. Yn ystod y tair blynedd diwethaf cynhaliwyd cyngherddau lu gan gystadlu’n gyson. Rhai o’r uchafbwyntiau oedd dod i’r brig yn Eisteddfodau’r Urdd, ennill Y Côr Ieuenctid yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2004 a 2005 ac ennill Côr yr Wyl yn Eisteddfod Eryri 2005, yn ogystal ag ennill gwobr Côr Ieuenctid Cymru yng Nghystadleuaeth Côr Cymru 2005. Cawsant hefyd gyfle i berfformio yn agoriad Canolfan y Mileniwm, Cyngerdd Agoriadol yr Urdd 2005, Cyngerdd Coffáu’r Holocaust a ‘Sgidie Bach i Ddawnsio’, sioe Eisteddfod Eryri. Yn achlysurol maent hefyd yn canu anthemau cenedlaethol yn Stadiwm y Mileniwm cyn gemau rhyngwladol. Mae’r cyfoeth yma o ddigwyddiadau a chystadlaethau wedi caniatáu i’r Aelwyd ifanc i ddatblygu ei repertoire cerddorol ac arbrofi â sawl math o ganu.
Nid côr yn unig mo’r Aelwyd fodd bynnag. Cafwyd amryw o lwyddiannau eraill ym meysydd dawnsio gwerin, llefaru, actio ac ysgrifennu creadigol. Yn ogystal â hyn, mae’r elfen gymdeithasol yn bwysig iawn, gyda thripiau i Rufain a Dulyn, yn ogystal â nosweithiau lliwgar yn y ddinas fawr ymysg rhai o’r atgofion gorau. Gobaith y côr yw fod eu mwynhad nhw yn rhoi pleser i’w cynulleidfaoedd hefyd. Yn sicr, mae’r wefr a gânt wrth ganu i’w glywed yn glir yn y recordiad cyntaf hwn.
Y caneuon yw: Ar Lan y Môr; O Re-Mi; Maent yn dywedyd; Caneuon Gospel;
Yr Arglwydd Yw fy Mugail; Er Mwyn Yfory, Bogoroditse Deo; Gwyn ap Nudd;
Rho im Iesu a’r Deryn Glas

Eilir Owen Griffiths
Cyfarwyddwr Cerdd

Mae Eilir yn 25 oed ac yn enedigol o Ddyffryn Clwyd. Cafodd ei addysg uwchradd yn Ysgol Glan Clwyd cyn astudio Theatr, Cerdd a’r Cyfryngau yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin. Aeth i Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a derbyn MMus mewn Cyfansoddi; derbyniodd Wobr ‘The Welsh Livery Guild’ (2004), Gwobr Barry Choral Society (2004), Gwobr y Cyfansoddwyr 2005 a Gwobr ‘The Worshipful Company of Musicians’ (2005).

Yn ogystal â Chôr Aelwyd CF1 mae’n arwain Côr Godre’r Garth fu’n fuddugol yn Eisteddfod Eryri 2005, a Chôr Coleg y Drindod, enillwyr Eisteddfod yr Urdd 2006. Mae’n brysur trwy’r flwyddyn yn cyfansoddi, arwain cymanfaoedd a beirniadu.

Hoffai ddiolch i’w deulu, ei ffrindiau, Leah a’r côr am eu cefnogaeth ddiddiwedd, ac i’r athrawon/darlithwyr sydd wedi dangos arweiniad iddo. “Mae’r CD hon yn gofnod o’ch gwaith caled. Diolch.”

Mewn Stoc
£5.99 £9.99

  • Rhifnod : Sain SCD2518
  • Label: Sain
  • Genre: Choral
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2006

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords