Sain Records

Bryn Terfel, Katherine Jenkins, Aled Jones a Rhys Meirion - Cwm Rhondda

Bryn Terfel, Katherine Jenkins, Aled Jones a Rhys Meirion - Cwm Rhondda

Rhyddhau Cryno Ddisg gwladgarol ac unigryw
i ddathlu gemau rhyngwladol yr hydref:-
Mae CD a gynhyrchwyd er budd yr elusen blant, NSPCC Cymru yn cael ei ryddhau ar Hydref 30 er mwyn ceisio ysbrydoli cefnogwyr rygbi Cymru i sbarduno eu tîm tuag at fuddugoliaeth yng ngemau rygbi’r hydref. Mae’r dyddiad rhyddhau’n cyd-daro â’r gêm gyntaf yn y gyfres y mis nesaf – 4 Tachwedd, pan fydd Cymru’n wynebu Awstralia yn Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd.
Mae Undeb Rygbi Cymru a Recordiau SAIN Cyf wedi cydweithio i gynhyrchu’r CD arbennig hwn sy’n cynnwys yr Anthem Genedlaethol a recordiwyd adeg gemau’r hydref diwethaf gyda’r sêr o Gymru Katherine Jenkins, Bryn Terfel ac Aled Jones.
Mae fersiwn arbennig o Gwm Rhondda/Bread of Heaven, a ysbrydolwyd gan Queen, yn drefniant anhygoel gan Christian Phillips, ac a berfformir yn Gymraeg ac yn Saesneg gan y cantorion opera byd-enwog Bryn Terfel a Rhys Meirion.
Dyma oedd gan Reolwraig Ymgyrch Dim Mwy NSPCC Cymru, Carol Gillanders, i’w ddweud am y cyfraniad ffantastig hwn i’r ymgyrch codi arian: “Rydym wrth ein bodd bod sêr mor dalentog wedi dewis cefnogi’r NSPCC fel hyn. Gan fod cefnogwyr rygbi mor danbaid a gwladgarol, rwy’n siwr y bydd y CD hwn yn cyrraedd pob aelwyd sy’n dilyn rygbi yng Nghymru.”
Bydd y CD ar gael mewn siopau recordiau amlwg ledled Cymru, yn siop Stadiwm y Mileniwm ac yn ystod gemau’r hydref y mis nesaf. Pris 3.99, gyda’r elw i gyd yn mynd at yr ymgyrch.
Rhaid diolch yn arbennig i’r Chwe Gwlad, Universal Classics a’r artistiaid eu hunain am eu cymorth a’u cyfraniad gyda’r cynhyrchiad hwn.

  • Rhifnod : Sain SCD2523
  • Label: Sain
  • Genre: Classical
  • Fformat: EP
  • Dyddiad Rhyddhau: 2006

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords