Sain Records

Cymdeithas Corau Meibion Cymru - Gŵyl y Corau Meibion 2007

Cymdeithas Corau Meibion Cymru - Gŵyl y Corau Meibion 2007

Mae i ganu corawl draddodiad cryf yng Nghymru ers y 18fed ganrif, a thyfodd y corau meibion byd-enwog o gymunedau clos y pyllau glo, y chwareli llechi a’r gweithfeydd haearn a dur. Lledodd y traddodiad gweithiol hwnnw i fyd y capel a’r clwb rygbi, gan uno dynion o bob math o gefndir a gwaith.
Mae Cymdeithas Corau Meibion Cymru yn hybu canu corawl yng Nghymru drwy noddi cystadlaethau amrywiol, gan gydweithio gydag Eisteddfodau a Gwyliau Cerdd. Yn y Gogledd, trefnwyd Gwyliau Corawl mewn nifer o ganolfannau megis Pafiliwn Llangollen, Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, Canolfan BA Brychdyn, Pafiliwn Hamdden Caer a’r Neuadd Philharmonig yn Lerpwl. Mae Cangen y De wedi trefnu Gwyliau Corau Unedig yn Neuadd Albert, Llundain yn rheolaidd ers 1978, a hefyd yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd. Prif bwrpas y gwyliau yw dangos sut y gall y corau gydweithio er mwynhad y cyhoedd, a chryfhau ein hymwybyddiaeth o’n traddodiad cerddorol cyfoethog fel Cymry.
Eleni, daeth 25 o gorau gyd-ganu, ac mae’r caneuon yn amrywio o ffefrynnau fel Amen, Gwahoddiad, Arwelfa a Llanfair i By Babylon’s Wave, Soldier’s Chorus, My Lord what a morning ac African Prayer. Arweinydd yr Wyl oedd Alwyn Humphreys gyda D. Clive Griffiths a John Tudor Davies yn Arweinyddion Gwadd. Y Cyfeilydd oedd Jeffrey Howard, a Huw Tregelles Williams yn Organydd, gyda Cherddorfa Jazz Ieuenctid Caerdydd a Stella Cho ar y sielo a Gerallt Rhys Jones yn Unawdydd.

Lawrlwytho Yn Unig
£9.99

  • Rhifnod : Sain SCD2540
  • Label: Sain
  • Genre: Classical
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2007

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords