Sain Records

Aled Lloyd Davies - Cyn Cau'r Drws

Aled Lloyd Davies - Cyn Cau'r Drws

Casgliad gwerthfawr arall o unawdau gan un o gewri’r byd cerdd dant, Aled Lloyd Davies ynghyd â hen ffefrynnau byrlymus Meibion Menlli.
Cyhoeddir y CD yma ar adeg prysur iawn yn hanes Aled gan mai ef yw Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Genedlaethol Sir Fflint. Does dim angen ei gyflwyno i ddilynwyr y byd Cerdd Dant, ac mae ei gyfraniad i ddiwylliant Cymru wedi bod yn un eang iawn ac yn parhau i fod felly. O’r un llinach â Llwyd o’r Bryn a’r diweddar Tecwyn Lloyd, gwyddys amdano nid yn unig fel pencampwr ar Gerdd Dant a’r grefft o lefaru, ond fel arweinydd Parti Menlli a chyn brifathro Ysgol Maes Garmon a Chadeirydd Cyngor yr Eisteddfod Genedlaethol.
Yn ei chyflwyniad i CD Aled, mae Mair Carrington Roberts yn dweud: “Cawn wrando ar Aled y datgeinydd di-ail, gyda’i lais telynegol, swynol, a thinc werinol yn ei SAIN. Mae ei wreiddiau yn ddwfn yn yr hen Feirionnydd, a thyfodd ei feistrolaeth o’r grefft a’i arddull naturiol o’r traddodiad brodorol. Mae’n creu cyfalawon treiddgar a dirodres sy’n cyflwyno’n ddidwyll neges a naws y cerddi, boed lon neu leddf. Mae’r detholiad yma yn cynnwys ceinciau a cherddi o blith yr hen ffefrynnau a rhai mwy diweddar sy’n cyfoethogi’r dehongliad a’r mynegiant.” Dewiswyd cerddi caeth a rhydd – hen benillion, cywyddau, cerddi gwlad a bro, emyn o ddiolchgarwch a cherdd Nadoligaidd Symffoni’r Preseb gan Aled ei hun. Fel ar y CD gyntaf, Gwin Hen a Newydd mae cyfeiliant un o’n telynorion disgleiriaf ni, Ceinwen Roberts, yn ganllaw i’r datganiadau a recordiwyd o’r newydd ar gyfer y CD hon.

  • Rhifnod : Sain SCD2543
  • Label: Sain
  • Genre: Folk
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2007

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords