Sain Records

Côrdydd - Caneuon John Rutter

Côrdydd - Caneuon John Rutter

Traciau yn nodi’r teitlau gwreiddiol :- Dyro Hedd Tragwyddol (Requiem Aeternam) (Requiem Mass), O’r Dyfnder Mawr (Out Of The Deep) (Requiem Mass), Iesu Annwyl (Pie Jesu) (Requiem Mass), Sanctaidd (Sanctus) (Requiem Mass), Oen Ein Duw (Agnus Dei) (Requiem Mass), Yr Arglwydd Yw Fy Mugail (The Lord Is My Shepherd) (Requiem Mass), Golau Tragwyddol (Lux Aeterna) (Requiem Mass), Am Brydferthwch Daear Lawr (For The Beauty Of The Earth), Rho Dy Olau Mwyn (Open Thou Mine Eyes), Yr Arglwydd Â’ch Bendithio (The Lord Bless You And Keep You), Pan Fo’r Eiliad Yn Goleuo’r Galon (Look At The World), Dduw Bydd Imi’n Gred (God Be In My Head)
Caneuon John Rutter gydag Elin Manahan Thomas (soprano){traciau 3 + 7}
Cyfarwyddwr Cerdd: Sioned James Organ: Huw Tregelles Williams
Mae’r côr wedi:
Ø ei ffurfio yn 2000 pan ddaeth criw o ddinasyddion ifanc ynghyd i gymdeithasu, a thyfodd y côr yn un prysur a phoblogaidd
Ø ennill cystadleuaeth Côr y Flwyddyn BBC Radio Cymru
Ø canu’r Meseia gyda Cherddorfa Baróc Cymru
Ø ymweld â Barbados a Hong Kong
Ø canu offeren Verdi gyda Chôr a Cherddorfa Gymreig y BBC
Ø dannu offeren Brahms gyda Chôr Bach Abertawe
Ø ennill am y Côr Cymysg o dan 45 o leisiau dair gwaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol
Nid ar hap y dewisodd Sioned James yr offeren hon i’r côr… “Roedd 1993 yn gyfnod tywyll yn fy hanes. Ces ddamwain car ac anaf difrifol gan newid fy mywyd mewn amrantiad. Ar y pryd, canu corawl oedd yn llenwi ‘mywyd a minnau’n aelod o Gôr Ieuenctid Cymru, Cantorion Teifi, Ysgol Gerdd Ceredigion a Chôr Bach Abertawe. Pan ddaeth arweinydd Côr Bach Abertawe, John Hugh Thomas i’m gweld yn yr ysbyty, a chopi o’r offeren yn ei law, do’n i ddim yn sylweddoli y byddai ei ymweliad yn lliwio gweddill fy mywyd. Diolch iddo am fy nghyflwyno i’r offeren; diolch hefyd i John Rutter am ddarn a’m cododd o gyfnod isel a rhoi rheswm dros ddeffro gyda gwên. Dim ond wedyn y clywais mai er cof am ei fab y cyfansoddodd John Rutter yr offeren, ar ôl iddo gael ei ladd mewn damwain car… Mae’n fraint i Gôrdydd gael perfformio’r offeren, a hynny gydag Elin Manahan Thomas, y soprano ifanc, ddisglair.” Sioned James
“Rwy’n cofio’n glir y tro cynta’ i fi glywed offeren John Rutter wrth yrru adre o gyfarfod. Roedd effaith y gerddoriaeth mor gryf bu’n rhaid i fi dynnu i mewn a chanolbwyntio’n llwyr ar y miwsig, gan ail-wrando ar bob un o’r symudiadau. Syrthiais yn llwyr dan ddylanwad hudolus y gerddoriaeth. Yna, teimlwn fod yn rhaid i mi berfformio’r darn gyda fy nghôr, Côr Bach Abertawe, a rhoddwyd Requiem John Rutter a Requiem Gabriel Fauré yn ein rhaglen. Cyn pen dim, ces gyfle i gyflwyno’r darn i Sioned a chyda’i hysbryd arloesol a’i brwdfrydedd enfawr mentrodd yn llawer pellach nag y gwnes i. Nid yn unig mae hi a’i chôr wedi perfformio’r gwaith ysbrydoledig hwn, ond maent wedi cynhyrchu’r recordiad cyntaf ohono yn y Gymraeg, gyda’r unawdydd disglair, Elin Manahan Thomas, a chyda chefnogaeth a bendith y cyfansoddwr ei hun. Gwn y bydd y recordiad yn rhoi llawer o foddhad a chysur i bawb, ac fe ddaw â rhagor o fri i’r côr a’i arweinydd dawnus.” John Hugh Thomas
Yn ogystal â’r Offeren, mae’r côr yn canu pum darn cysegredig arall gyda’r gerddoriaeth gan John Rutter. Addaswyd Pan fo’r eiliad yn goleuo’r galon i’r Gymraeg ar achlysur priodas Catrin â Rhodri Llywelyn yn 2006.

  • Rhifnod : Sain SCD2546
  • Label: Sain
  • Genre: Classical
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2007

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords