Sain Records

Ar Log - Goreuon / The Best of

Ar Log - Goreuon / The Best of

MAE ‘AR LOG’ YN BWYSIG YN HANES CERDDORIAETH GYMREIG DRWY FOD Y GRWP PROFFESIYNOL CYNTAF I DDOD Â CHERDDORIAETH EIN GWLAD I SYLW CYNULLEIDFAOEDD AMRYWIOL AR LEFEL RYNGWLADOL
Ffurfiwyd Ar Log yn Awst 1976 yn arbennig ar gyfer perfformio mewn gwyl yn Lorient, Llydaw. Yn dilyn yr wyl, penderfynwyd, ar anogaeth y Dubliners, i barhau, ac i geisio ennill eu bywoliaeth yn teithio. Llwyddwyd i wneud hyn am saith mlynedd gan deithio dramor yn rheolaidd am naw mis o bob blwyddyn. Maent wedi perfformio mewn un-ar-hugain o wledydd ar draws Ynysoedd Prydain, Ewrop a Gogledd a De America gan hyrwyddo cerddoriaeth a chaneuon Cymru.
Rhwng 1978 a 1996 llwyddodd Ar Log i ryddhau deg albwm a dwy sengl, ac mae’r CD ddwbl hon yn cynnwys 41 o’r goreuon o’r gyfres eponymaidd Ar Log I – Ar Log VI, gydag un trac bonws ‘byw’. Mae’r traciau’n cynnwys: Y MARCH GLAS, YN HARBWR CORC, TRA BO DAU, WYRES MEGAN, CÂN Y CARDI, Y DERYN PUR, TWLL YN Y TO, CODI ANGOR, LISA FACH
a RÎL ABERGWAUN.
“Ar Log, rwy’n cofio cyfarfod â chi yn Lorient fel ‘tae ddoe, ac rwy’n falch i chi dderbyn fy nghyngor a pharhau fel band.” John Sheahan, Dubliners
“Diolch Ar Log, am chwifio baner Cymru ar draws y byd. A diolch yn arbennig am ofalu amdanaf yng Nghanada pan oeddwn i’n unig ac yn teimlo’n isel.” Dan Ar Braz
“Am flynyddoedd o roi ynni yng ngweithiennau cerddoriaeth draddodiadol Cymru a gweithredu fel llysgenhadon blaenaf drosti mewn sawl congl o’r byd, canmil diolch. Mae’r genedl yn fawr ei dyled ichi” Y Dr. Meredydd Evans
“Ar Log is one of the most durable and best-loved Welsh folk groups. The band’s extraordinary level of musicianship, manly and sensitive Welsh language vocals, and spirited clog dancing can all be experienced on their recordings. Although there are many superb musicians in Wales, any exploration of the region’s music should start with, or at least include, a selection of Ar Log’s recordings”
Christiana Roden, music journalist, New York

Lawrlwytho Yn Unig
£9.99 £12.98

  • Rhifnod : Sain SCD2547
  • Label: Sain
  • Genre: Folk
  • Fformat: Boxed Set
  • Dyddiad Rhyddhau: 2007

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords