Sain Records

Gwyn Hughes Jones - Canu'r Cymru

Gwyn Hughes Jones - Canu'r Cymru

Cyflwyniad gan Gwyn Hughes Jones:

Bwriad y casgliad hwn – y cyntaf mewn cyfres gobeithio – yw adlewyrchu neu gynrychioli peth o’r diwylliant lleisiol cyngherddol sydd wedi llunio traddodiad y canu Cymraeg, a thraddodiad y tenor Cymreig yn benodol. Fe’m hysbrydolwyd i ymgymryd â’r proseict hwn gan y diweddar Athro Hywel Teifi Edwards. Yn ystod ein sgyrsiau soniai’n angerddol am draddodiad y canu Cymraeg. Arwr y traddodiad cynnar oedd Eos Morlais (Robert Rees o Ddowlais, ger Merthyr Tudful, 1841-1892) ac yn ôl Hywel, hoff encôr yr Eos oedd y gân werin “Mentra Gwen” . Felly teyrnged fach iddo ef yw ei chynnwys fel y gân gyntaf yn y casgliad hwn. Honnai Hywel yn ogystal mai’r Eos yn agos i’w angau oedd yr “Hen ŵr eisteddai wrth y tân a’i farf a’i wallt yn wyn” yng ngherdd hiraethus Myfyr Emlyn, “Yr hen gerddor”.

Mae fy niolch yn bennaf i Annette Bryn Parri am ei chyfraniad unigryw i’r gwaith, wrth y piano ac yn yr ystafell olygu. Hefyd i Siwan Evans am ei gwaith trylwyr fel peiriannydd a golygydd, ac i Sain am ymroi i’r prosiect yn y lle cyntaf.

Gobeithio y gwnewch chithau fwynhau y gyfrol gyntaf yma o rai o ganeuon gorau ein cenedl. GHJ

  • Rhifnod : Sain SCD2549
  • Label: Sain
  • Genre:
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2011

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords