Sain Records

Maffia Mr Huws - Croniclau'r Bwthyn

Maffia Mr Huws - Croniclau'r Bwthyn

Mae dylanwad caneuon egniol Maffia yn dal yn drwm ar y byd roc Cymraeg, ac wedi sefydlu Bethesda ar fap y SRC. Casgliad newydd o’u traciau gorau.

Y rocyrs â’u gwalltiau cyrliog yw dyfodol Gwalia…
Casgliad o 20 o ganeuon gorau’r grwp roc
o Fethesda o 1982 – 1989
Nid gor-ddweud yw y byddai’r Sin Roc Gymraeg fel da ni’n ei adnabod heddiw wedi hen ddiflannu erbyn canol yr 80au heblaw am Maffia Mr Huws. (Rhys Mwyn)
Hoffwn … groesawu’r cryno ddisg yma i’n plith, felly mwynhewch, a dwedwch wrth eich ffrindiau- Prynwch! Prynwch! (Geraint Jarman)
Efallai mai canol wythdegau’r ganrif ddiwethaf y creodd Maffia eu daeargryn mawr, ond, gwyliwch allan – mae’r ôl-gryniadau presennol yn hynod bwerus hefyd! (Dafydd Rhys)
Band o Fethesda yw Maffia Mr Huws ac roedd yn un o fandiau mwyaf poblogaidd yr 80au. 1978 oedd blwyddyn gynta’r aelodau efo’i gilydd, a hynny tra’n yr ysgol. Ei enw bryd hynny oedd Weiran Bigog. Enillodd Maffia am y ‘Prif Grwp Roc’ deirgwaith yn Noson Wobrwyo Sgrech. Ond, yn drist iawn, bu farw un o’r aelodau mewn damwain ffordd yn Llydaw sef Alan Edwards.
Yn y blynyddoedd diwethaf mae’r band wedi ail-afael yn eu hofferynnau ac wedi ymddangos yng Ngwyl y Faenol, Pesda Roc a Sesiwn Fawr Dolgellau.
Yr aelodau yw:
Neil Williams – llais / gitâr / Hefin Huws – llais / gitâr / Sion Jones – gitâr /
Deiniol Morris – bas / Gwyn Jones – drymiau
Daw’r caneuon oddi ar y recordiadau canlynol:
Sesiwn Sosban 1982 – Gitâr yn y to / Reggae Racs 1982 – Hysbysebion – Pesda Roc 1983 –
Yr Ochor Arall 1983 – Da Ni’m Yn Rhan O’th Gêm Fach Di 1984 – Nid diwedd y gân / Newyddion heddiw 1985 – Taith y Carcharorion – Geraint Jarman/Maffia Mr. Huws 1986 – Awe ‘fo’r Micsar 1987 – Byw yn Braf yn Gibraltar 1988 – Twthpêst Ozone Ffrendli 1989 – Ffrindiau (2) 2003

  • Rhifnod : Sain SCD2553
  • Label: Sain
  • Genre: Rock
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2008

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords