Sain Records

Cantorion Sirenian - Christus Natus

Cantorion Sirenian - Christus Natus

Gwnaeth y côr hwn o tua hanner cant o leisiau, sy’n tynnu ei aelodaeth o ardal Wrecsam, enw mawr iddo’i hun yn rhyngwladol. Fe’i cydnabyddir am ei dechneg ragorol a’i ddawn i gyfathrebu, ac mae’n enwog mewn sawl gwlad am ei arddull arloesol a deinamig. Cred yn gryf mewn cadw cymeriad ei repertoire, sy’n amrywio o gyfnod y Dadeni i’r cyfoes, ac y mae’n canu yn yr iaith a’r arddull sy’n addas i’r gwaith a berfformir, a thrwy hynny apelio at gynulleidfaoedd o bob chwaeth.
Tystiolaeth o’i agwedd flaengar yw ei fynych lwyddiannau mewn cystadlaethau. Enillodd wobrau cyntaf yn Llangollen – y côr cyntaf i ennill teitl “Côr y Byd” yn 1998 – Gwyl Elgar, Gwyl Cadeirlan Caerwrangon, yr Eisteddfod Genedlaethol a Gwyl Gorawl Ryngwladol Riva del Garda yn yr Eidal. Yn yr olaf, cyflwynwyd i’r côr anrheg y rheithgor am ei berfformiad a’i gyfraniad i gerddoriaeth gyfoes.
Fe’i gwahoddwyd i gyfrannu i raglenni niferus ar y radio a theledu ac i gyngherddau gydag artistiaid fel Bryn Terfel, Rebecca Evans, Lesley Garrett, Cerddorfa’r Halle, Camerata Manceinion a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. Mae’r Sireniaid yn llysgenhadon cerddorol cyson o dan nawdd y Cyngor Prydeinig, ac fe’u gwahoddir i berfformio mewn amrywiaeth o wyliau a chystadlaethau rhyngwladol. Cawsant ran flaenllaw yn nathliadau canmlwyddiant yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, gan gynnwys cyngerdd yng nghwmni Tywysog Cymru.

  • Rhifnod : Sain SCD2564
  • Label: Sain
  • Genre: Classical
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2007

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords