Sain Records

Côr Bro Gwerfyl - Adeiladu Mynydd

Côr Bro Gwerfyl - Adeiladu Mynydd

Datblygodd Côr Bro Gwerfyl yn naturiol o fwrlwm gweithgarwch a llwyddiannau cenedlaethol Aelwyd Bro Gwerfyl a sefydlwyd yn 1987. Bu’r Aelwyd yn llwyddiannus iawn yn ei chyfnod gan ddod i’r brig yn Eisteddfod yr Urdd dros gyfnod o ddeng mlynedd. Gydag anogaeth lleol a brwdfrydedd yr aelodau i barhau fel côr, llwyddwyd i wneud hynny a sefydlu Côr Bro Gwerfyl. Yn ystod y cyfnod hwn mae’r côr wedi bod yn fuddugol yn yr Eisteddfod Genedlaethol, Yr Wyl Gerdd Dant ac Eisteddfod Cadair a Thalaith Powys. Bellach yn griw bach cartrefol mae eu calendr yn brysur tu hwnt gyda gwahoddiadau’n dod i law am Gyngerdd, Noson Lawen neu Wedi’r Oedfa. Mae teithio hyd a lled y wlad yn bleser iddynt ac yn cynnig llawer iawn o hwyl!
Un o’u huchafbwyntiau oedd canu mewn Cyngerdd yn ninas Corc yn Iwerddon yn 2006, yn canu o flaen cynulleidfa o fil yn cefnogi’r elusen Distroffi ’r Cynhyrau. Roeddynt yn awyddus i gynnwys cân gyda chysylltiad ag Iwerddon, ac aethpwyd ati i ddysgu You Raise Me Up – un o senglau poblogaidd WestLife. Gwnaed cryn argraff ar y gynulleidfa oherwydd dyna
arwyddgan elusen Distroffi ’r Cynhyrau yn y wlad!
Mae’r aelodau’n diolch i Margaret Edwards, eu Cyfarwyddwr Cerdd, ac i Eleri Thomas a Teleri Jones y Cyfeilyddion, am eu hymroddiad llwyr.

  • Rhifnod : Sain SCD2566
  • Label: Sain
  • Genre: Classical
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2007

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords