Sain Records

Côr Meibion Llanelli - Serch yw fy Nghân / Love is a Melody

Côr Meibion Llanelli - Serch yw fy Nghân / Love is a Melody

Mae Côr Meibion Llanelli newydd ddychwelyd o daith yng Nghanada, ac maent ar fin rhyddhau eu DEGFED ALBWM.
Mae’r côr wedi chwarae rhan allweddol ym mywyd cerddorol Cymru ers ei ffurfio yn 1964 ym mhentref Bynea. O dan arweiniad galluog D.Eifion Thomas, maent wedi helpu i ehangu gorwelion byd y corau meibion Cymreig, ac wedi dwyn diddanwch a chyffro i fywydau miloedd o bobol mewn sawl gwlad. Prif nodwedd eu crefft yw’r mwynhad a gânt o ganu, a daw’r llawenydd hwnnw i’r amlwg eto yn y casgliad hwn, gyda chymorth y soprano Iona Jones a’r ddau unawdydd John Morris a Byron Thomas. Dwsin o ganeuon sy’n arddangos amrywiaeth eu rhaglen: caneuon o fyd y sioe a’r ffilm, emynau Cymraeg a Saesneg, caneuon poblogaidd cyfoes a darnau mwy clasurol – a’r cyfan gyda phwyslais ar alawon cryf, cynghanedd lleisiol, a’r angerdd hwnnw sy’n arbennig i leisiau meibion Cymru mewn cytgord.

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords